Yönetim ve liderlik: Yönetim ve Liderlik Arasındaki Farklar Nelerdir?

//Yönetim ve liderlik: Yönetim ve Liderlik Arasındaki Farklar Nelerdir?

Yönetim ve liderlik: Yönetim ve Liderlik Arasındaki Farklar Nelerdir?

Yönetim ve liderlik arasındaki farklar

Liderlik ve yönetim elele gitmek zorundadır. Onlar aynı şey değildirler. Ancak mutlaka bağlantılı ve tamamlayıcıdırlar. İkisini birbirinden ayırma çabası, çözdüğünden çok daha fazla soruna neden olabilir.

Yine de, çok fazla mürekkep, farklılıkları tasvir etmek için harcandı. Yöneticinin görevi planlamak, düzenlemek ve koordine etmektir. Liderin görevi ilham vermek ve motive etmektir. Warren Bennis 1989 tarihli “Bir Lider Olmak” adlı kitabında, farklılıkların bir listesini hazırladı:

 • Yönetici yönetir; lider yenilikler peşinde koşar.
 • Yönetici bir kopyacıdır; lider kendisi yani orijinaldir.
 • Yönetici statükoyu devam ettirir, lider vizyon geliştirir.
 • Yönetici, sistemlere ve yapıya odaklanır; lider insana odaklanır.
 • Yönetici kontrolü elinde tutar; lider güveni arttırır.
 • Yönetici kısa vadeli, lider ise uzun vadeli bakış açısına sahiptir.
 • Yönetici “Nasıl?” ve “Ne zaman?” diye sorar; lider “Ne?” ve “Niçin?” diye sorar.
 • Yöneticinin gözü daima alt satırlardadır; liderin gözü ufuktadır.
 • Yönetici var olanı taklit eder; lider olmayanı ortaya çıkartır.
 • Yönetici statükoyu kabul eder; lider statükoya meydan okur.
 • Yönetici klasik iyi askerdir; lider sadece kendisidir.
 • Yönetici işini doğru yapar; lider doğru olanı yapar.

Sanayi çağındaki fabrikada çalışan bir ustabaşı muhtemelen “ürettiği şey ve kim için üretim yaptığı” konusunda çok fazla düşünmek zorunda değildi. Onun görevleri; kendisine verilen işleri takip etmek, organize etmek, doğru insanları gerekli görevlere göndermek, sonuçları koordine etmek ve işin emredildiği şekilde yapılmasını sağlamaktı. Odaklanma verimlilik üzerineydi.

Ancak değerin giderek insanların bilgisinden kaynaklandığı yeni ekonomide, ustabaşılar endüstriyel makinelerin birer çark dişlisi değildir. Bu yüzden yönetim ve liderlik kolayca birbirinden ayrılamaz. İnsanlar yöneticilerine yalnızca “yeni bir görev almak için” bakmamaktadır. Aksine, çalışanlar yöneticilerin kendilerine yaptıkları işin amacını anlatmasını beklemektedir.

Yöneticiler yalnızca üretimi veya hizmet kalitesi verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için değil, aynı zamanda çalışanların yeteneklerini geliştirmek, onlara ilham vermek için de işçileri örgütlemelidir.

Peter Drucker'in yönetim ve liderlik ilkeleri

Peter Drucker’in yönetim ve liderlik ilkeleri

Yönetim bilimci Peter Drucker, bu kadar çok yönetim hakikatini ilk defa tanımlayan kişilerden biriydi. Drucker “bilgili çalışan”ın ortaya çıkmasının iş organizasyonunda yol açacağı derin farklılıkları en önce tespit etti.

Drucker, “bilgili çalışan”ı hiç kimsenin yönetemeyeceğini ısrarla vurguladı. Drucker, “Görev, insanları yönlendirmektir. Ve amaç, her bireyin belirli güç ve bilgisini üretken hale getirmektir” dedi.

Yönetim ve liderlik arasındaki diğer farklar

İnsanları yönettiğiniz bir role terfi ettiğinizde otomatik olarak bir lider haline gelmiş olmazsınız. Kendinizi kandırmayın. İnsanları yönetmek ve yönlendirmek arasında önemli ayrımlar vardır. İşte liderleri yöneticilerden ayıran en önemli farklar şunlardır:

> Liderler vizyon, yöneticiler hedef belirler.

Liderler, mümkün olduğunca gördüklerinin resmini çizerler, insanlara ilham verirler, çalışanları motive ederler ve vizyonu gerçeğe dönüştürürler. Bireylerin yaptıklarının ötesinde düşünürler. İnsanları daha büyük bir şeyin bir parçası olmak için harekete geçirirler. Liderler ekip halinde çalışmanın şirketi başarıya götüreceğini, tek başına çalışan bireylerle bir başarıya ulaşılamayacağını iyi bilirler. Yöneticiler ise organizasyonun düzenlenmesi, ölçme ve hedef belirleme konularına odaklanırlar. Hedeflerine ulaşmak veya bu hedefleri aşmak için şirketin durumunu sürekli kontrol ederler.

> Liderler değişimci, yöneticiler statükocudur.

Yenilikçi olmak liderlerin sloganıdır. Liderler, değişikliği benimserler. İşler yolunda olsa bile şirketlerini geliştirmek için daha iyi yol ve yöntem olabileceğini bilirler. Sistemdeki değişikliklerin genellikle dalgalar yarattığını anlarlar ve bunu kabul ederler. Yöneticiler ise, kurulu düzenin aksamadan çalışmasına dikkat ederler, sistemlerin ve yapıların iyileştirilmesi için düzeltilmesine ağırlık verirler.

> Liderler benzersizdir, yöneticiler kopyacıdır.

Liderler sadece kendi yeteneklerini bilirler ve kendileri gibi kalmak isterler. Ayrıcalıklı olmak ve kişisel bir marka olmak için farkındalık yaratmaya çalışırlar. Kendi ayakları üzerinde durmaktan memnundurlar ve daima ön plana çıkmaya isteklidirler. Onlar özgün ve şeffaftırlar. Yöneticiler başkalarından öğrendikleri yetenekleri ve davranışları taklit ederler. Kendi liderliklerini tanımlamak yerine, başkalarına adapte olmaya meyillidirler.

> Liderler risk alır, yöneticiler riski kontrol eder.

Liderler berbat bir şekilde başarısız olsalar bile yeni şeyler denemek isterler. Onlar başarısızlığın genellikle başarı yolunda bir adım olduğunu bilirler. Yöneticiler ise riski en aza indirgemek için çalışırlar. Yöneticiler sorunlarla uğraşmak yerine, sorunlardan kaçınmaya veya sorunları kontrol etmeye çalışırlar.

> Liderler uzun vadeli, yöneticiler kısa vadeli düşünürler.

Liderlerin uzun vadeli niyet ve hedefleri vardır. Düşündüklerini mutlaka gerçekleştirmeye çalışırlar. Büyük, genellikle çok uzak bir hedef motive olmuş şekilde hareket ederler. Başarıları ödüllendirilmese bile, liderler daima amaç için motivedirler. Ayrıca bir motivasyona ihtiyaçları yoktur. Yöneticiler ise kısa vadeli hedefler üzerinde çalışırlar. Düzenli bir şekilde yaptıklarının onaylanmasını ve sık sık ödülle taltif edilmesini beklerler.

Albert Einstein'e göre liderler bilgi sahibi olmalıdır.

Albert Einstein’e göre liderler bilgi sahibi olmalıdır.

> Liderler şahsen büyürler; yöneticiler becerilerine güvenirler.

Liderler her gün yeni bir şeyler öğrenmedikleri takdirde ayakta kalamayacaklarını ve geride kalacaklarını bilirler. Bu yüzden iş dünyasındaki gelişmeleri merak ederler ve yakından takip ederler. Düşüncelerini genişletecek insanlar ve bilgi kaynakları ararlar. Yöneticiler mevcut becerilerini mükemmelleştirerek ve bilinen, ispatlanmış davranışlara bağlı kalarak genellikle onları başarılı kılan şeyleri ikiye katlamak, tekrarlamak isterler.

> Liderler ilişkiler kurar, yöneticiler sistemler oluştururlar.

Liderler kendi vizyonlarını doğru anlatmak için, etki altına almak istedikleri hissedarlar üzerinde yoğunlaşırlar. Şirketi hedefe ulaştıracak hissedarların önemini bilirler. Vakitlerinin çoğunu onlarla geçirirler. Liderler verdikleri sözleri gerçekleştirerek, hissedarlarla aralarında sağlam bir bağlılık kurarlar. Yöneticiler ise hedefleri belirlemek ve gerçekleştirmek için gerekli olan yapılara, yeni düzenlemelere ve analitik konulara odaklanırlar. İstenilen sonuca ulaşmak için kurulu sistemlerin düzgün çalıştığından emin olmak isterler.

> Liderler koç, yöneticiler idarecidir.

Liderler astlarının yeteneklerinin farkındadırlar ve astları için daima olumlu düşüncelere sahiptirler. Bu nedenle liderler kendileri için çalışan kişilerin karşılaşılacak problemlerin cevaplarını bildiklerini veya bilmeseler bile cevapları en kısa sürede bulabileceklerini bilirler. Onlar vizyonlarının cezbedici yönlerini astlarına anlatmakta ısrar ederler. Yöneticiler ise görev bölümü yaparlar ve bunların nasıl yerine getirileceği konusunda çalışanlara rehberlik ederler.

> Liderlerin taraftarı, yöneticilerin çalışanları vardır.

Liderlerin arkasında onları sürekli takip eden fanatik taraftarları vardır. Taraftarlar liderlerinin çılgın ve ateşli destekçileridir. Fanatik taraftarlar, liderin vizyonunu geliştirmesine, inandırıcı olmasına, kendi markasını oluşturmasına ve uzak hedeflere erişmesine yardım ederler. Yöneticilerin ise talimatları takip eden ve patronu memnun etmeye çalışan personeli vardır.

Yazan: Ahmet AKIN, (E) Kurmay Albay

Kaynaklar: 

¹ Forbes

² WSJ

By | 2017-12-21T11:21:32+00:00 Aralık 21st, 2017|Ekonomi|0 Yorum

About the Author:

KKK’lığından emekli (2012) topçu kurmay albay. Çeşitli Kara Kuvvetleri birliklerinde batarya, tabur ve alay komutanlığı yaptı. 1997-2003 yılları arasında Güneydoğu Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı Karargahı’nda, 2005-2008 yılları arasında Heidelberg Kara Unsur Komutanlığı Karargahı’nda görev yaptı. 10 yıldan fazla süren NATO görevlerini müteakip, Dağ ve Komd.Tug.K.Yrdc. (Hakkari) ve 3.Taktik P.Tüm.Kur.Bşk. (Hakkari) görevlerinde bulundu. NATO, Küresel Siyaset, Küresel Terörizm konularında serbest yazardır. İngilizce ve Almanca bilmektedir. “Siber Savaşlar ve Uluslararası Çatışmalar (New York Eyalet Üniversitesi/ABD) ve “Savaş Paradoksları (Princeton Üniversitesi/ABD) konularında sertifika sahibidir.

Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?

%d blogcu bunu beğendi: