Yönetim ve liderlik: Yönetim ve Liderlik Arasındaki Farklar Nelerdir?

//Yönetim ve liderlik: Yönetim ve Liderlik Arasındaki Farklar Nelerdir?

Yönetim ve liderlik: Yönetim ve Liderlik Arasındaki Farklar Nelerdir?

Birbirine içerik olarak yakın olan “Yönetim ve liderlik arasındaki farklar” konusu son yıllarda iş dünyası ve akademik ortamlarda çok tartışılmaktadır.

Vizyoner liderlik büyük yönetimle birlikte en iyi sonuçlara ulaşır. Öyleyse neden birçok şirket bunu yanlış algılıyor ve özellikle de gerekli değişimler sırasında uygulamıyor?

Herhangi bir ekip veya organizasyon için “yönetim ve liderlik” kavramları arasında bazı temel farklılıklar olabilir.

Genel anlamda yönetim, bir örgütü hedeflerine ulaştırmak için organizasyon, bütçeleme, personel seçme ve problem çözme için tasarlanmış bir dizi sistem ve süreçtir.

Liderlik ise, vizyonu, misyonu ve örgütün gelecekte kazanma hedefini ifade eder. Liderlik, gelecekte başarılı olmak için alınması gereken önlemlere, inanç ve davranışlara vurgu yapar.

‘Yönetim ve liderlik’te başarı kriteri

En başarılı dönüşümler, güçlü, vizyon sahibi liderliğin büyük bir yönetimle desteklenmesiyle gerçekleşir. Her ikisinin de net bir şirket yöntemini tanımlaması, buna göre planlama yapması ve özellikle yöneticilerin icra esnasında görev planını iyi anlamaları gerekmektedir.

Ancak yönetim ve liderlik arasındaki farklılıkları vurgulamak önemlidir. Çünkü bunlar, dönüşümü yapacak görev gücü tarafından üstlenilmesi gereken temel rollerle ilgilidir. Bu anlamda dönüşüm görev kuvveti, bir şirketin dönüşümünü sevk ve idare etmek için geliştirilmiş rehber organdır. Bu ekip, uzmanlık alanlarında saygı gören kıdemli liderleri, birinci derecede sorumluluk sahibi olan “ön hat yöneticilerini” ve diğer önemli ekip üyelerini içermelidir.Büyük ve küçük tüm organizasyonlar artık değişim ihtiyacı ile karşı karşıyadır. Reaktif yani tepkisel olarak değil, daha ziyade organizasyonun kültürel dokusuna yerleşmiş proaktif bir yaklaşım ile değişimin olması gereklidir. Vizyonun her çalışana iletilmesi değişim süreci boyunca hiçbir zaman sonlandırılmamalıdır.

Yönetim ve liderlik meselesi

Çoğu kuruluş hala liderlik gelişimi yerine, yönetim gelişimine odaklanmaktadır. Bireyler elbette her iki disiplinin özelliklerini de gösterebilirler. Ancak benim tecrübelerime göre, aynı zamanda etkili bir yönetici olan büyük vizyon sahibi bir liderin mevcut olduğu bir duruma nadiren rastlanmaktadır.

Ne olursa olsun, güçlü bir değişim vizyonunun tüm yönleri, başarılı bir sonuç için doğru yönetilmelidir.

Organizasyonel dönüşüm, ne kadar karmaşık veya önemsiz olursa olsun, en üst seviyeden başlamalıdır.

Güçlü bir değişim vizyonunu çalışanlara iletmek için aşağıdaki altı ilke uygulanmalıdır:

  • Mesajlaşma basit ve özgün tutulmalıdır.
  • Birden çok kanal kullanılmalıdır.
  • Tekrarcı olunmalıdır.
  • Davranışların vizyonla uyumlu olması sağlanmalıdır.
  • Değişim süreci boyunca geribildirim toplanmalıdır.

Başarı elde edilecek olan bir sonucun görselleştirilmesi, herkesin ortak bir amaç duygusu geliştirmesine ve yapılacak eylemlerin -tabi ki fedakarlıkların- arkasında durmasına yardımcı olacaktır. Başarılı olmak için buna ihtiyaç vardır.

Ekibi vizyonla uyumlu hale getirme

Ekibi vizyonla uyumlu hale getirmek için, doğru vizyonu ortaya koyan uygun zaman ve enerji harcanmalıdır. Değişim yapmış olmak için değişim yapılmamalıdır. Şirketi geliştirecek, müşterilere, çalışanlara ve hissedarlara değer katacak gerçek dönüştürücü eylemler ortaya konmalıdır.

Uyarlama üstten başlar. Kıdemli liderler iletişim ve davranışlarının amaca hizmet etmesi için, gerçekten vizyona ve dönüşüme hazır ve uyumlu olduklarından emin olmalıdır. Basit görünse de şirketler sürekli bu konuyu yanlış anlamaktadır. Üst seviyedeki kıdemli liderler, bir alt kademedekilerin değişimin gerekçelerini anlayabilmesi için, ifa edilecek vazifeye önce kendileri inanmalıdır.

Yönetim ve liderlik: “Ekibin motivesi”

Örgütsel dönüşümler uzun sürebilir. Liderlerin temel rollerinden biri hızlı kazanımlar oluşturmak ve planlamaktır. Hızlı kazanımlar, başka kazanımları da beraberinde getirecek veya kolayca elde edilmelerine olanak sağlayacaktır.

Birincisi, dönüşüm yolunda elde edilecek hızlı kazanımlar takıma somut bir şeyler sunacaktır. Bu, yapılacak fedakarlıkların nelere değeceğinin ispatı olacaktır.

İkincisi; hızlı kazanımlar, şirketin herhangi bir kademesinde görevli olduğu halde, dönüşüme muhalif olanların karşı gerekçelerini etkisiz kılacaktır.

Üçüncüsü, hızlı kazanımlar takımın motivasyonunu ve ilhamını muhafaza etmesine yardımcı olacak, gelecek başarıların önünü açacak ve savaş alanındaki muharebe yorgunluğunu yok edecektir.

Yönetim ve liderlik: Değişimi yönetme

Yukarıda bahsedilen her şey başarılı bir dönüşüm için zorunludur. Ancak çalışkan bir yönetim olmadan başarılması mümkün değildir. Planları icraya koymak ve başlangıçtan bitime kadar ilerlemeyi ölçmek, denetlemek yönetimin görevidir.

Yukarıda değinildiği gibi, dönüşüm görev gücü, etkili liderlerin ve organizasyonun çeşitli kademelerindeki yöneticilerin bir kombinasyonunu içermelidir. Bir kere vazife planı oluşturulduktan sonra, zaman çizelgelerini yapmak ve ilerlemenin kilometre taşlarını belirlemek büyük ölçüde yönetimin sorumluluğundadır. Hızlı kazanımların elde edilmesini takip etmek de yönetimin görevleri arasındadır.

Organize olmak, bütçeleme ve kadrolaşma

Bir vizyonun başarısı destekleyeceği yeni sistemlerin, süreçlerin ve yapıların gelişimine bağlıdır. Bir kere düzen bozulunca, herkes yeni sistemi merak eder ve ne yapması gerektiğini öğrenmek ister. Yeni bütçe planları geliştirilmelidir. Personel gereksinimleri genelde örgütsel değişimden etkilenecektir. Yönetim, bütçelemenin ve personel planlamasının vizyonun gereklerine uygun olmasını sağlamak için finans ekibiyle birlikte çalışmalıdır.

Kontrolün devamı ve engellerin takibi

Hem savaş hem de iş için geçerli olan en sevdiğim sözlerden biri – özellikle de değişim zamanları – şudur: “Düşmanla ilk temastan sonra ortada hiçbir plan kalmaz.” Plan uygulanmaya başlandıktan sonra, orijinal dönüşüm planında değişiklik yapmak gerekebilecektir.

Liderlik ekibi nihai vizyonla elde edilecek kazanımla ilgili görüş alışverişine devam ederken, yöneticiler plandaki değişiklik ihtiyaçlarını önceden öngörmeli ve buna göre davranmalıdır.

Yönetim ve liderlik: Yönetimin kombinasyonu

Bir şirket, iyi bir vizyona sahip olan liderlik tarafından yönetilse bile, yönetim zayıf olunca, gidilecek yol kısa olacaktır. Tam tersi olduğunda, vizyon güçlü olmayacak, hatta daha da kötüsü, tamamen kusurlu kabul edilecektir. Ya da ilk etapta dönüşüm hiç gelişmeyecektir. Büyük liderlikle beraber, marjinal bir yönetim olduğunda, değişim çabası bazı önemli kazanımlar sağlayabilir. Ama eninde sonunda gelişme yavaşlayacaktır. İlginç bir durum da, büyük bir liderliğin katı bir yönetimle kesişmesi durumudur. Bu durumda değişim dağınık olacak ve asla mükemmel olmayacaktır. Genellikle dönüşüm daha uzun sürecek ve maliyeti beklendiğinden çok fazla olacaktır.

Şirketin çıkarlarını en üst düzeyde tutan vizyon sahibi liderler -şirket kültürünü unutmamak kaydıyla- başarılı bir şirket yönetimi tarafından desteklendiklerinde, sonuç başlangıçta planlandığı gibi olacaktır.

By | 2017-10-29T22:19:00+00:00 Ekim 29th, 2017|Ekonomi|0 Comments

About the Author:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?

%d blogcu bunu beğendi: