Think Tank kuruluşları: Küresel Think tank kuruluşları ve faaliyetleri

//Think Tank kuruluşları: Küresel Think tank kuruluşları ve faaliyetleri

Think Tank kuruluşları: Küresel Think tank kuruluşları ve faaliyetleri

Think Tank Kuruluşları

Dünyadaki ‘Araştırma ve Think Tank Kuruluşları’ uluslararası ilişkilerin politika ve akademik yönüyle ilgili olanlar için önemli iş olanakları sunmakta, küresel siyaseti yönlendirmektedir.  Çoğu tam gün çalışma isteyen Araştırma ve Think Tank Kuruluşlar’ında çalışmak isteyenlerin akademik kariyer idealleri olmamalıdır. Araştırma ve Think Tank Kuruluşları özel bağışlarla ya da vakıf özellikleriyle masraflarını karşılarlar. Çoğu Araştırma ve Think Tank Kuruluşları, uzman raporları, uluslararası konferanslar, basılı dergi veya kitap satışı yoluyla da gelir elde etmektedir. Araştırma ve Think Tank Kuruluşlarının ilgi alanları birbirinden farklıdır. ABD merkezli Araştırma ve Think Tank Kuruluşları ABD Dış Politikası veya ABD ulusal çıkarları üzerinde yoğunlaşmış durumdadır. İngiltere merkezli think tank kuruluşları da benzer fonksiyonu icra etmektedir.

Think Tank Kuruluşları’nın ideolojisi

Araştırma ve Think Tank Kuruluşlarının hiç bir siyasal partiyle veya ideolojiyle doğrudan bağlantıları yoktur. Yine de Araştırma ve Think Tank Kuruluşlarının çoğu politik spektrumun ya sağında veya solundadır. Araştırma ve Think Tank Kuruluşların yayınlarını okuyarak, web sitelerini inceleyerek bunlardan hangisinin politik görüş olarak size yakın olduğunu kolaylıkla anlayabilirsiniz.

Think Tank Kuruluşları’nın yapısı

Araştırma ve Think Tank Kuruluşlarının bazıları himayeleri  altında bulunan, kendi uzmanlık alanlarında araştırma yapan dünyaca ünlü bilim adamlarıyla çalışmayı tercih etmektedir.  Diğer araştırma kuruluşları, özellikle de büyük ölçekli olanlar fakülte mezunu veya master derecesine sahip olan genç araştırmacıları istihdam etmektedir.

Think Tank Kuruluşları’nda çalışacaklara uyarılar

Politikaya, kamu politikasına, uluslararası ilişkilerin teorik konularına çok ilginiz varsa, araştırma makalesi yazmayı seviyorsanız, politik tartışmalar ilginizi çekiyorsa, Araştırma ve Think Tank Kuruluşları sizin için ideal iş ortamlarıdır.

‘Öğretmek’ baskısı altında kalmadan think tank kuruluşları üniversite araştırmalarına yeni alternatifler sunar. Think tank kuruluşları aktüel politika için fikir savaşları platformu gibidir. Diğer açıdan bakınca, Araştırma ve Think Tank Kuruluşları bazılarına üniversite kalabalığından uzak, terk edilmiş insan hissi verebilir. Bazı master derecesindeki araştırmacılar, doktora seviyesindeki tecrübeli araştırmacılara göre daha az saygı görmelerinden şikayet ederler. Son olarak eğer siz çalışmalarınızın aktüel politika üzerindeki etkilerini hemen görmek istiyorsanız, hükumet kontrolü altında bulunan veya uluslararası kuruluşları tercih edebilirsiniz.

Tamamıyla araştırma odaklı olan Araştırma ve Think Tank Kuruluşları, sadece doktora yapmış araştırmacılarla çalışırlar. Bu tarz organizasyonlarda doktora derecesine sahip olmayanlar idari işlerde çalıştırılırlar. Araştırmacı yapılarından dolayı çoğu Araştırma ve Think Tank Kuruluşlarının çalışma çevresi, entellektüel düzeydedir.

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, Araştırma ve Think Tank Kuruluşlarında çalışmak için yazma ve araştırma yeteneği birinci derecede öneme haizdir. Bunun yanında bazı Araştırma ve Think Tank Kuruluşları stajyer de çalıştırmaktadır. Stajyerlik, genç araştırmacıların Araştırma ve Think Tank Kuruluşlarında kendi yeteneklerini, akademik becerilerini test etmeleri açısından önemlidir.

ABD’deki Araştırma ve Think Tank Kuruluşlarının çoğu, hükümet merkezinin bulunması nedeniyle, Washington’da konuşlanmıştır. Bunun yanında bazı çok tanınan Araştırma ve Think Tank Kuruluşları New York ve California’da bulunmaktadır.

Aşağıdaki ABD ve İngiltere’de konuşlu bulunan Araştırma ve Think Tank Kuruluşlarının bir listesi yer almaktadır.

By | 2017-08-02T23:50:08+00:00 Ağustos 2nd, 2017|Ekonomi|0 Comments

About the Author:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?

%d blogcu bunu beğendi: