Sun-Tzu Savaş Sanatı ve Sun-Tzu’dan liderlere altın öğütler

Anasayfa » Sun-Tzu Savaş Sanatı ve Sun-Tzu’dan liderlere altın öğütler

Sun-Tzu Savaş Sanatı ve Sun-Tzu’dan liderlere altın öğütler

Sun-Tzu Savaş Sanatı bir ilkeler bütünüdür. Başarmak isteyen, zafer kazanmak isteyen asker ve sivil herkesi yakından ilgilendirmektedir.

Savaş Sanatı ilkeleri, Çinli filozof, asker ve devlet adamı Sun Tzu tarafından 2500 yıl önce ortaya konmuştur. Sun-Tzu, Savaş Sanatı prensiplerini belirlerken, kendi döneminde yaşadığı olaylardan esinlenmiştir. Ancak, 384 savaş prensibi, o günden bugüne değerini kaybetmemiştir. Bu nedenle, günümüzde Sun-Tzu Savaş Sanatı prensipleri başta ABD olmak üzere, bir çok ülkenin Harp Akademileri’nde ders kitabı olarak okutulmaktadır.

Savaş Sanatı’nın içeriği

Çinli filozof Sun-Tzu’nun Savaş Sanatı (Sunzi Bingfa) adlı eseri 13 bölümden oluşmaktadır. Bu eser strateji tarihinin en etkileyici ve en prestijli olanıdır. Savaş Sanatı’nın ilkeleri, 2500 yıldır sivil liderlere, asker liderlere kılavuzluk etmekte ve yol göstermektedir. “Savaşı, savaştan önce kazanmak” ya da “Savaşmadan kazanmak” en önemli harp prensiplerindendir. Sun-Tzu tarafından yazılan Savaş Sanatı adlı yapıtta 384 savaş teorisi vardır. Bu teorilere temel olan ilkeler savaş alanında olduğu kadar ekonomi ve politika alanında da liderlere yol göstermektedir.  Feodal toplumdan modern topluma neredeyse bir gecede geçme becerisini gösteren Japonya’da bilim adamları, Sun-Tzu’nun klasik öğretilerini, modern çağın siyaset ve iş yaşamına büyük bir başarı ile uygulamışlardır. Gerçekten de bugün pek çok kimse, Japonya’nın bugünkü başarısında Sun-Tzu’nun ünlü “Savaşmadan kazanmak en büyük başarıdır” doktrinin büyük rol oynadığı konusunda birleşmişlerdir. En önemli ilkelerden birisi ‘zaferin mümkün olduğu takdirde savaşsız kazanılmasıdır.’ Savaşta üstünlük kazanmak için fiziki unsurları, psikolojik faktörleri ve politikayı doğru bir şekilde analiz etmek gerekir.

Sun-Tzu mu, Clausewitz mi?

‘Savaş Sanatı’ strateji konusundaki en önemli kitaplardan birisidir. Ancak, Clausewitz’in ‘Savaş Üzerine’ adlı eseri de  strateji alanında önemli eserlerdendir. Clausewitz’in ölümünden sonra eşi tarafından hazırlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 20. ve 21. yüzyılın en önemli liderlerinin bu iki kitaptan faydalandıkları bilinmektedir.

‘Dolaylı Strateji’ kavramını ortaya atan Liddel-Hart’ta fikirlerinin özünü Sun-Tzu’ya borçlu olduğunu ifade etmiştir.

Sun-Tzu kimdir?

Asıl adı, Sun-Tzu, Sun-Wu, Sun-Zi’dur. Adının anlamı ‘ustanın güneşi’dir. M.Ö. 5 nci yüzyılda bugünkü Çin topraklarında, Ch’i Devleti’nde doğmuştur. M.Ö. 473 yılında ölmüştür. Çin’li bilge, asker ve filozof olan Sun-Tzu  MÖ: 500’de Wu Devleti’nde yani tam da bugünkü Çin topraklarında yaşamıştır. Yol gösterici sözleri 2500 yıldır değerini korumaktadır. Sun-Tzu’nun Savaş Sanatı adlı yapıtı, spor, siyaset, bilim, sanat alanında birçok ünlü ismi doğrudan etkilemiş ve onlara karar vermelerinde yardımcı olmuştur. Mao Zedong, General Nguyên Giáp, General Douglas MacArthur, İmparator Napolyon Bonapart ve Führer Adolf Hitler bunlardan bazılarıdır. Sun-Tzu’nun yol gösterici öğütleri sadece askerlikte değil, ekonomi ve iş dünyasında da geniş ölçüde kullanılmaktadır.

 • Sun-Tzu’ye göre ”Gerçek zafer, askerleri sıcak çatışmaya sokmadan kazanılan zaferdir.”
 • Günümüze kadar askeri, siyasi ve ekonomik alanda karar vericileri Sun- Tzu kadar etkileyen başka bir strateji uzmanı yoktur.
 • Sun-Tzu eşsiz bir savaş sanatı uzmanıdır.
 • Sun-Tzu’nun 2500 yıldır değerini yitirmeyen felsefesini kapsayan 30 tavsiyesi büyük lider olmak isteyenler için vazgeçilmezdir. Bu tavsiyeleri yarın işe gittiğinizde siz de hemen uygulamaya başlayabilirsiniz.
 • Tuzlu suya düşünce en iyi kılıç bile paslanır.

Sun-Tzu tarafından liderlere önerilen diğer prensipler aşağıdadır.

Sun-Tzu’ya göre savaş

Sun-Tzu’ya göre düşman taarruz edecekse, savunma harbi için çok önceden hazırlanmak gerekir. Çünkü, savunma harbi zordur. En önemlisi de, daha düşmanla savaşa girmeden evvel, düşmanı mağlup etmenin yolları aranmalıdır. Savaşta, uygun yer ve zamanda düşmanı mağlup etmek için, düşman-hava-arazi durumu yakından takip edilmelidir. Savaşı yönetecek komutanlar, herkesin anlayabileceği şekilde açık ve net emirler vermelidir. Savaş sanatı, bir milletin ölüm kalım meselesidir. Savaş Sanatı ya zaferin, ya esir olmanın anahtarıdır.

► Savaşın asıl amacı, zafer kazanmak olmalıdır. Savaş uzadıkça silahların etkisi azalır, askerlerin morali kötüleşir. Hiç bir ülke uzun süreli bir savaştan kazançlı çıkmamıştır.

► Sürat ve çabukluk, zaferin anahtarıdır.

► Savaşta, maddi ve manevi, devletin bütün imkanları kullanılmalıdır.

► Önce düşmanın ittifak sistemi çökertilmeli, sonra doğrudan düşmana taarruz edilmelidir.

► Eğer düşman her cephede emniyet tedbirini almışsa, savaş hazırlıkları ona göre tamamlanmalıdır. Tahkim edilmiş, kuvvetle savunulan bir kaleye taarruz etmek doğru değildir. Düşmanı mağlup etmenin başka yolları bulunmalıdır.

 • Eğer düşmanınız kuvvetçe üstünse, düşmandan uzak durmaya çalışın.
 • Eğer rakibiniz dengesizse, onu rahatsız etmenin yollarını arayın.
 • Rakibiniz küstahsa, kendini beğenmişse, kendinizi asla zayıf olarak göstermeyin.
 • Rakibiniz dinlenmeye çekilmişse, ona rahat vermeyin.
 • Rakibinizin kuvvetleri bir arada ise, kuvvetlerini dağıtmaya gayret edin.
 • Düşmanınıza hazırlıklı olmadığı yerden saldırın, beklenmedik yerde kendinizi gösterin.

► Savaş sanatının en yücesi, savaşmadan düşmanı alt etmektir.

► En doğrusu, düşmanın direncini savaşmadan kırmaktır.

► Muzaffer savaşçılar önce zaferi kazanır, sonra savaşa girer. Mağlup savaşçılar ise, önce savaşa girer, sonra zaferi kazanmaya çalışır.

► Ne zaman savaşılacağını, ne zaman savaşılmayacağını kim biliyorsa, zafer onundur.  Hem kendisinden üstün kuvvetlere, hem de zayıf kuvvetlere sahip düşmana nasıl taarruz edileceğini bilen komutan, zaferi kazanır. Kendisi savaşa hazır olup da düşmanı hazırlıksız yakalayan komutanlar, zafere ulaşır.

► En büyük zafer hiçbir savaş gerektirmeyendir.

► Uzun süren savaştan kazanç elde etmiş bir ülke yoktur.

Sun-Tzu Savaş Sanatı: Düşmanı tanımak

► Düşmanınızı tanımak için kendinizin düşmanı olmak zorundasınız.

► Düşmanlarınızı arkadaşlarınızdan daha yakında tutun.

► Elimden gelenin hepsini yapsaydım, sana ne yapabileceğimi tahmin edebilir miydin?

► Düşmanı ve kendini tanırsan, yüz kere savaşsan tehlikeye düşmezsin. Düşmanı tanımayıp kendini tanırsan bir kazanır bir kaybedersin. Ne kendini ne de düşmanı tanımazsan, girdiğin her savaşı kaybedersin.

► Kendini iyi tanırsan bütün muharebeleri sen kazanırsın.

Sun-Tzu Savaş Sanatı: Taktik ve strateji

► Taktikleri olmayan strateji zafere geç ulaşır. Stratejisi olmayan taktikler ise, mağlubiyetin habercisidir.

► Fırsatlar ele geçirildiğinde mutlaka değerlendirilmelidir.

► Düşman dinlenmede ise, onu uğraştıracak yöntemler bulun. Düşmanın karnı toksa, onu acıktırın. Düşmanınız yerleşik düzene geçmişse, onu hareket ettirin.

► Rüzgar gibi hızlı hareket edin, kereste gibi kolayca şekil alın. Ateş gibi saldırın, dağ gibi sakin olun.

► Düşman güçlüyse, ondan uzak durun. Eğer düşmanın morali yüksekse, onun moralini bozun. Düşmanı şımartmak için mütevazi görünün. Düşmanın beklemediği yerden, zayıf tarafına taarruz edin.

► Düşmanın her kanadı güvenli ise kendinizi düşmanın taarruzuna hazırlayın. Düşman sizden güçlü ise, uzakta durun.

► Düşman ülkesini harap etmeden ele geçirin. Yakıp yıkmanın kimseye faydası olmaz. Aynı şekilde, bir orduyu da tümüyle ele geçirmenin nimetleri sınırsızdır.

► Savaşta ana kurallardan biri, mümkün olabildiğince surlarla korunan kentlerin kuşatılmasından kaçınmaktır. Kuşatmada kullanılacak savaş gereçlerinin hazırlanması bile aylar sürecektir.

Sun-Tzu Savaş Sanatı: Aldatma

► Kuvvetliyseniz zayıf, zayıfsanız kuvvetli görünün.

► Savaş aldatmaya dayanır. Bu yüzden, taarruz edecek gücünüz varsa, taarruz edemeyecekmiş gibi görünün. Kuvvetlerinizi kullanırken, sanki hiç kuvvet kullanmak istemediğinize dair emare verin. Düşmana yakınsanız, sanki çok uzaktaymışsınız gibi görünün.

► Bütün savaşlar aldatmaya dayanır.

► Sessizlikte bile gizemli olun. Ancak bu şekilde düşmanınızın kaderini belirleyebilirsiniz.

► Planınız gece gibi gizli olsun.

► Düşmanı yanıltacak yemler kullanın. Düzeninizi, kontrolünüzü yitirmiş gibi yapıp, düşmanı kandırın, sonra vurun.

► Zafere yönelik taktik uygulamalarınızın düşman tarafından önceden anlaşılmaması için gerekli gizlilik tedbirlerini alın.

► Rakibinizin beklentisine göre hareket ederek, sürpriz saldırıdan önce rakibinizin zihnini yeterince meşgul edin.

Sun-Tzu Savaş Sanatı: Komutanlık

► Askerlerinize kendi oğullarınızmış gibi davranın. Onlar sizi en zor muharebelerde takip edeceklerdir.

► Lider olarak ilk önce  siz kendinize güvenin.

► Bir lider örnek vasıflarıyla iyi yönetici olur, kuvvet kullanarak değil.

► Eğer komutanın emri astları tarafından iyi anlaşılmamışsa, bu komutanın suçudur.

► Deneyimli, akıllı komutan mevcut olanaklarına göre planlamasını yapar. Savaşa girince takviye gelmesine umut bağlamaz.

► Şu çok iyi bilinmeli ki, ordu komutanı halkının kaderini, ülkesinin barış ya da tehlike içinde yaşamasını elinde tutan kişidir.

► Savaşta amacınız uzun sefer değil, zafer olsun.

► Öfkesini kontrol etmesini bilmeyen komutan ordusunu düşman üstüne karınca sürüsü gibi yollayandır. Bu taktik, ordusunun en az üçte birinin daha savaşın başında boşu boşuna yok olmasından başka sonuç getirmez. Özellikle kuşatma esnasında başa gelen en büyük felaket budur.

► Savaşta önemli kural: Elindeki ordunun gücü düşmandan on misli büyük ise, düşmanı kuşat. Beş misli büyük ise saldır, iki misli büyük ise ordunu ikiye böl.

► Komutanlar devletin kalesidir. Kalenin her noktası sağlam ise, devlet güçlü, kale çürükse devlet zayıftır.

► Üstün yetenekli komutan gücü yeterli olmasa da savaşı kazanmayı becerebilir.

► Zaferi ancak görüş alanımıza girdiğinde görmek savaş ustalığı ddeğildir.

► Yerden bir tüy kasdırmak büyük bir gücün simgesi değildir. Ayı, güneşi görmek kesinkin görüş olmadığı gibi, gök gürültsünü duymak da kulak hassaslığını göstermez.

Sun-Tzu Savaş Sanatı: Geri çekilme

► Rakibinize geri çekilebileceği altın köprü inşa edin.

► Güçleriniz eşitse hala çatışmaya girebilirsin. Gücün zayıfsa düşmandan uzak dur. Ancak, her alanda düşmandan zayıfsan, geri çekil. Bu akıllıca bir iş olur.

► Kuşattığınız bir düşman ordusuna bir çıkış noktası bırakın. Düşmanı tamamen umutsuzluğa sürüklemeyin.

Kaynak:

¹ http://www.forbes.com

² Savaş Sanatı, Kastaş yayınları, 2015, Çeviren: Adil Demir

³ Sun Tzu Strategies

Ahmet AKIN, (E) Topçu Kurmay Albay

Anahtar kelimeler: Sun-Tzu savaş sanatı

Yazan | 2018-01-16T23:01:55+00:00 Ocak 16th, 2018|Harp ve Strateji|0 Yorum

Yazar Hakkında:

KKK’lığından emekli (2012) topçu kurmay albay. Çeşitli Kara Kuvvetleri birliklerinde batarya, tabur ve alay komutanlığı yaptı. 1997-2003 yılları arasında Güneydoğu Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı Karargahı’nda, 2005-2008 yılları arasında Heidelberg Kara Unsur Komutanlığı Karargahı’nda görev yaptı. 10 yıldan fazla süren NATO görevlerini müteakip, Dağ ve Komd.Tug.K.Yrdc. (Hakkari) ve 3.Taktik P.Tüm.Kur.Bşk. (Hakkari) görevlerinde bulundu. NATO, Küresel Siyaset, Küresel Terörizm konularında serbest yazardır. İngilizce ve Almanca bilmektedir. “Siber Savaşlar ve Uluslararası Çatışmalar (New York Eyalet Üniversitesi/ABD) ve “Savaş Paradoksları (Princeton Üniversitesi/ABD) konularında sertifika sahibidir.

Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?

En Son Analizleri İlk Siz Okuyun!
Hemen Abonemiz Olabilirsiniz!
Binlerce okuyucumuz en son yayınlanan siyasi, askeri ve ekonomik analizleri e-posta adreslerine almak için ücretsiz abonemiz oldu. 
GÖNDER
Bir kere deneyin. İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz. 
close-link
%d blogcu bunu beğendi: