Stratejik analiz prensipleri- Siyasi analizler, askeri analizler ve ekonomik analizler

/Stratejik analiz prensipleri- Siyasi analizler, askeri analizler ve ekonomik analizler
Stratejik analiz prensipleri- Siyasi analizler, askeri analizler ve ekonomik analizler 2017-12-29T08:52:13+00:00

Stratejik Analiz Genel Prensipleri:

 1. Yayımlanacak olan bütün stratejik analizler (siyasi analizler, ekonomik analizler ve askeri analizler), hukukun üstünlüğüne, T.C. Anayasanın genel ilkelerine, temel hak ve özgürlüklere, millî güvenliğe ve genel ahlâka aykırı olmayacaktır.
 2. Stratejik analizler (siyasi analizler, ekonomik analizler ve askeri analizler) Türkçe yapılacaktır. Kaynak olarak yayınlanmasında fayda görülen orijinal metin veya fotoğraflar, kaynak belirtmek suretiyle ve orijinal dilinde yayımlanacaktır.
 3. www.stratejikanaliz.com ’da yayın ilkelerine aykırı askeri analizler, ekonomik analizler ve siyasi analizler tespit edildiğinde, derhal yayından kaldırılacaktır.

Stratejik Analiz Özel Prensipleri:

 1. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı siyasi analizler ile askeri analizler ve ekonomik analizler yapılmayacaktır.
 2. Toplumu şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa sevk eden veya halkı sınıf, ırk, dil, din, mezhep ve bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik eden veya toplumda nefret duyguları oluşturan her türden “stratejik analizler”e izin verilmeyecektir.
 3. Stratejik analizler, www.stratejikanaliz.com’un yasal sahiplerinin veya bir başka gerçek veya tüzel kişilerin haksız çıkarları doğrultusunda kullanılmayacaktır.
 4. Askeri analizler, ekonomik analizler ve siyasi analizler ile insanların dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerle hiçbir şekilde kınanamaz ve aşağılanamaz.
 5. Stratejik analizler toplumun millî ve manevî değerlerine ve Türk aile yapısına aykırı olmayacaktır. Kişilerin özel hayatının gizliliğine saygılı olunacaktır.
 6. Siyasi analizler, askeri analizler ve ekonomik analizler, millî kültürün geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.
 7. Stratejik analizler esnasında kullanılacak yazım kuralları, sözler, özel adlar, kısaltmalar, Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan “Yazım Kılavuzu”na uygun olacaktır. Türkçe’nin dil yapısını bozucu analizlere izin verilmeyecektir.
 8. Siyasi analizler ile askeri ve ekonomik analizler yapılırken, kişilerin manevî şahsiyetlerine “eleştiri sınırları ötesinde” saldırıda bulunulmayacaktır.
 9. Hazırlanacak olan stratejik analizler esnasında, kişi ve kurumların cevap ve düzeltme haklarına saygılı olunacaktır.
 10. Siyasi analizler, askeri analizler ve ekonomik analizler doğru bilgilere dayanmak zorundadır. Soruşturulmadan veya doğruluğundan emin olunmadan stratejik analiz hazırlanmayacak ve yayınlanmayacaktır. Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler (kamu yararı ciddî bir biçimde gerektirmedikçe) stratejik analizler kapsamında asla yayınlanmayacaktır.
 11. Stratejik analizler, haksız bir amaç ve çıkara alet edilmeyecektir.

Ayrıca;

 1. İlân ve reklam niteliğindeki yayınlar sahibi olan firma adıyla yayımlanacaktır. Stratejik analizler ile, başkalarının ürettiği ürün veya esere haksız yere sahip çıkılmayacaktır.
 2. Stratejik analizler vasıtasıyla, suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilân edilmeyecek, suçluymuş gibi gösterilmeyecek; kişileri suç işlemeye yönlendirecek veya korku salacak yayın yapılmayacaktır.
 3. Stratejik analizler (siyasi analizler, ekonomik analizler ve askeri analizler) yayınlanırken tarafsızlık, gerçeklikve doğrulukilkelerine bağlı kalınacak; özgürce kanaat oluşumu engellenmeyecek; analiz kaynakları (kamuoyunun yanıltılmasının amaçlandığı haller dışında) gizlenecek, deşifre edilmeyecektir.
 4. Halkı aldatacak, yanıltacak veya haksız rekabete yol açacak reklam yayınlarına yer verilmeyecektir.
 5. Stratejik analizler hazırlanırken, siyasî partiler ve demokratik gruplar arasında fırsat eşitliği sağlanacak; tek yönlü, taraf tutan yayın yapılmayacaktır. Seçim dönemlerinde belirlenen seçim yasaklarıyla ilgili ilkelere aykırı analiz yapılmayacaktır.
 6. Siyasi analizler, askeri analizler ve ekonomik analizler hazırlanırken, eser ve bağlantılı hak sahiplerine 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile tanınan haklar ihlâl edilmeyecektir.
 7. Stratejik analizler (siyasi analizler, ekonomik analizler ve askeri analizler) içerikleri ile, kadınlara, güçsüzlere, özürlülere ve çocuklara karşı şiddet ve ayrımcılığın teşvik edilmeyecektir.
 8. Stratejik analizler (siyasi analizler, ekonomik analizler ve askeri analizler), hiçbir surette şiddet kullanımını özendirici veya ırkçı nefret duygularını kışkırtıcı nitelikte olmayacaktır.
 9. Stratejik analizler yapılırken suç örgütlerinin korkutucu ve yıldırıcı özellikleri yansıtılmayacaktır.
 10. Bu sitede yayımlanan stratejik analizler, yazarların kişisel görüşlerini yansıtır. Siyasi analiz, askeri analiz ve ekonomik analiz yapan her yazar, yukarıdaki yayın ilkelerini baştan kabul etmiş sayılır.

Stratejikanaliz.com Tarafsızdır

Stratejikanaliz.com spesifik politik pozisyon almaz; dolayısıyla, burada ifade edilen tüm düşüncelerin yalnızca yazar (lar) ın görüşleri olduğu anlaşılmalıdır.

Stratejikanaliz.com Telif Hakkı:

Aksi belirtilmedikçe, www.stratejikanaliz.com web sitesinin içeriğinde bulunan metin yazıları, özetler, raporlar, logolar, sesli klipler, video klipleri, download edilebilir dijital ürünler vb. tamamıyla bu site sahiplerinin malıdır.