Strateji dersleri: Carl von Clausewitz’ten savaş üzerine strateji dersleri

//Strateji dersleri: Carl von Clausewitz’ten savaş üzerine strateji dersleri

Strateji dersleri: Carl von Clausewitz’ten savaş üzerine strateji dersleri

Strateji dersleri: Carl von Clausewitz’ten savaş üzerine strateji dersleri

Yaklaşık iki yüzyıl önce yazılmış olan Carl von Clausewitz’in askeri stratejiye klasik kılavuzu olan Vom Kriege adlı eseri, modern iş stratejistleri ve askerler için önemli bir kaynaktır.

Ünlü on dokuzuncu yüzyıl askeri stratejisti Carl von Clausewitz’in yazdığı savaş sanatı adlı eseri, sanatla karşılaştırılmamalı, ticaret alanında bile olsa “insan menfaatleri ve faaliyetlerinin bir çatışması” olarak nitelendirilmelidir.

Modern tarihin çoğunda “strateji” sözcüğü iş dünyası dilinde nadiren göründü.

Strateji sözcüğünün kökeni Yunancadır: Strategia –Yunanca’da ‘stratos’ ordu; ‘agein’ sözcüğü ise liderlik etmek anlamındadır- sadece askeri literatürde kullanılmaktaydı. Bugün olduğu gibi strateji sözcüğü ticarette kullanılmıyordu.

Düşünürler, gelecekteki savaşları önlemek amacıyla savaşların nedenlerini araştırırlar. Bir sürü savaş teorisi geliştirilmiş olsa da, hiçbiri tam olarak savaşların nedenlerini açıklamaya yetmemektedir. Şüphesiz  her savaşın görünen veya görünmeyen bir çok sebebi vardır. Sosyal bilimlerde her zaman olduğu gibi, sebep-sonuç ilişkisini ispatlamak kolay değildir.

Clausewitz’ten strateji dersleri

Prusyalı savaş felsefecisi Carl von Clausewitz (1780-1831) günümüzde oldukça göz ardı edilmiş bir strateji uzmanıdır. Ölümünden sonra karısının düzenlediği notlarından oluşan Savaş Üzerine (vom Kriege) adlı eseri okunması zor ve çelişkilerle dolu görünse de, Clausewitz’in verdiği strateji dersleri hala geçerliğini korumaktadır. Aşırı basite indirgemiş olma riskine rağmen savaş üzerine düşüncelerinin özünü aşağıdaki maddelerin oluşturduğunu söyleyebiliriz:

 1. Savaşlar giderek tırmanıyor, niçin? Her iki taraf da kazanmak istiyor, bu yüzden çabalarını sürekli artırıyorlar. Savaş başlı başına bir hayat tarzı haline geliyor, giderek büyüyen ve gaddarlaşan bir hal alıyor. Savaşı küçük çapta tutabileceğinizi ve makül ölçülerde zapt edebileceğinizi zannetmeyin.
 2. “Mutlak Savaş” haline dönüşen bir savaşın hiçbir amacı yoktur, bu yüzden savaşların alevlenmemesi için sınırlar konmalıdır.
 3. Savaşların açık ve uygulanabilir hedeflerinin olmasına dikkat edin. Clausewitz’in meşhur bir sözü vardır: “Savaş, politikanın başka yöntemlerle devam ettirilmesidir.” Bu tür hedefleriniz yoksa savaşa girmeyin.
 4. Siyaset komuta edilebilir. Komutanlar sivil yetkililere, özellikle uygulanabilirlik konularında tavsiyelerde bulunmalıdırlar, fakat siyasi hedeflerin belirlenmesi onların görevi değildir. Komutanlar uygulanabilir siyasi hedefler konduğundan ve sivil otoritelerin ödenecek bedelin ne kadar ağır olabileceğini anladığından emin olmalıdırlar.
 5. Savaşı, düşmanın onsuz direnemeyeceği “ağırlık merkezi’‘ni çökerterek kazanın. Bu aslında ana kuvvetlerin yok edilmesi anlamına gelir.
 6. Topraklar aslında çok da önemli değildir. Mesela düşmanın başkentini ele geçirmişseniz ama ana kuvvetleri hala etkin durumdaysa sorun bitmiş demek değildir. (Örneğin, Napoleon Moskova’yı aldı ama Rus ordusu dağılmadı). Topraklar, ancak düşmanı çökertmenize yardımcı oluyorsa işe yarıyor demektir. Sırf bir tepeyi ele geçirmiş olmak için hamle yapılmaz.
 7. Savaşların ucuz ve kolay olduğunu zannetmeyin. Kendinizi güçlü bir şekilde geride tutarsanız, düşmana pek şans tanımamış olursunuz.
 8. Savaşın dehşetinden kaçabileceğinizi zannetmeyin. Akıllıca manevralar ve blöflerle savaşı kazanabileceğiniz düşüncesiyle kendinizi kandırmayın.
 9. Bu yüzden, “öncelikle, çok güçlü olun.” Beyaz Saray’daki, Dışişleri Bakanlığı’ndaki ve Kongre’deki çoğu görevli, “güç gösterisi”nin yeteceğini zannediyorlar.
 10. Halkın, hükümetin ve ordunun birliği işe yarar. Bu üçünden birinin zayıf olması bütün emekleri boşa çıkarır. (Vietnam’daki savaşı desteklemeyen Amerikan halkı gibi). Bu üç konuda da sağlam olmadıkça savaşa kalkışmayın.
Moskova Savaşı, 7 Eylül 1812, Louis-François Lejeune tablosu.

Moskova Savaşı, 7 Eylül 1812, Louis-François Lejeune tablosu.

Vietnam’dan strateji dersleri

Clausewitz’in değindiği maddeleri hatırlamak için Amerika’nın Vietnam’da yaptığı hataları hatırlamak gerekir. Clausewitz her konuda uyarıda bulunmuştu.

 • Siyasi hedefler?
 • Uygulanabilirlik?
 • Düşmanın ağırlık merkezi?
 • Masraflar?
 • Savaşın tırmanması?
 • Birlik?

Clausewitz’in aleyhtarları onu kana susamış bir savaş çığırtkanı olarak değerlendirirler. Oysa söylediği şey sadece şudur; savaşın kendine has bir mantığı vardır ve eğer bunu göz ardı ederseniz başınıza geleceklerden siz sorumlu olursunuz.

Savaş Üzerine (Vom Kriege), savaş startejisi konusunda yazılmış önemli eserlerden biridir. Bolşevik devriminde Lenin’in ondan ciddi olarak yararlandığı bilinir. Eseri okumuş olmak öyle bir otorite hissi yaratır ki, Hitler bu durumu generallerle tartışması sırasında “Ben Clausewitz’i okudum, sizden öğrenecek bir şeyim yok!” diyerek ifade etmiştir.

Carl von Clausewitz savaş stratejisi konusunda başka hiç bir strateji uzmanının olmadığı kadar teorik tartışmalara konu olmuştur. Savaş Üzerine Vom Kriege)nin birçok bölümü gelişen konvansiyonel, düşük yoğunluklu, nükleer ve asimetrik savaşlarla birlikte tartışmaya açılmakla birlikte bu durum Clausewitz’in teorik tespitlerinin etkisini azaltmamış, aksine Clausewitz’in değerini her geçen gün daha da artırmıştır.

Kaynaklar:

¹ Uluslararası İlişkiler, Michael G. Roskin&Nicholas O. Berry, Çev: Özlem Şimşek, Adres yayınları (2014)

² Carl von Clausewitz: “Two Letters on Strategy”

³ Von Clausewitz on War: Six Lessons for the Modern Strategist

Ahmet Akın, (E) Topçu Kurmay Albay

By | 2017-04-03T21:08:40+00:00 Nisan 3rd, 2017|Harp ve Strateji|0 Comments

About the Author:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?

%d blogcu bunu beğendi: