Kuzey Kore füzeleri: Pasifik bölgesinde gerilim tırmanıyor

//Kuzey Kore füzeleri: Pasifik bölgesinde gerilim tırmanıyor

Kuzey Kore füzeleri: Pasifik bölgesinde gerilim tırmanıyor

Kuzey Kore füze denemesi: Çin ne diyor?

Çin Halk Cumhuriyeti yetkilileri yaptıkları açıklamada Çin’in Kuzey Kore füze denemelerine karşı olduğunu söylediler. Kuzey Kore’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğine dikkat çektiler.

Çin Halk Cumhuriyeti başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, Japonya ve Güney Kore gibi bölge ülkelerini daha ılıman politika izlemeye davet etti. Bölgede gerginliğin tırmanmasının hiçbir ülkenin menfaatine olmayacağını vurguladı.

Kuzey Kore hükümetinden bu sabah yapılan açıklamada “Amerikan emperyalist canavarları Kuzey Kore’yi işgal etmek için fırsat yaratmaya çalışıyorlar. Amerikalılar düşmanca niyetleriyle Kuzey Kore’yi uzun menzilli füzeler ve nükleer silahlar geliştirmeye zorluyorlar” dendi.

Güney Kore, Japonya ve ABD dışişleri bakanları, Pyongyang’a baskı yapmak ve BM Güvenlik Konseyi’nin yaptırım kararlarını daha güçlü bir hale getirmek konusunda ortak karar aldılar.

Not: Kuzey Kore’nin resmi adı “Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (the Democratic People’s Republic of Korea-DPRK)’dir.

Kuzey Kore füze denemesi: Füze tehdidi ne kadar yakındır?

 

  • Kuzey Kore ile ABD arasındaki en kısa mesafe hava yoluyla (kuş uçuşu) 10.367 km = 6.442 mil’dir.
  • Kuzey Kore’den ABD’ye bir uçakla (ortalama 560 mil hızında) seyahat ederseniz, uçuş 11.5 saat sürer.
  • Kıtalararası Balistik Füze (ICBM)’nin hızı, teknolojisine göre değişkenlik gösterir. Ortalama olarak ICBM’nin 24 000-34 000 km/s (15 000-21 000 mil/s) hızla uçabileceği değerlendirilmektedir.
  • Bu durumda Kuzey Kore füzesi en erken 13 dakikada ABD kara ülkesinin merkezine ulaşacaktır.

AMERİKA’NIN FÜZE SAVUNMA SİSTEMİNİ HAREKETE GEÇİREBİLMESİ İÇİN SADECE 13 DAKİKA KADAR ZAMANI VARDIR. 

Japonya ile Kuzey Kore arasındaki en kısa mesafe hava yolu (kuş uçuşu) ile 1.045 km = 649 mil. kadardır. Kuzey Kore’den Japonya’ya bir uçakla (ortalama 560 mil hızında) yolculuk ederseniz, uçuş yaklaşık 1,16 saat sürer.

Kuzey Kore’den fırlatılacak Kıtalararası Balistik Füze (ICBM)’nin Japonya’ya varış süresi en erken 3 dakikadır.

Balistik uçuşta bir ICBM hız ve irtifayı sürekli olarak değiştirir, bu nedenle sabit bir hız veya yükseklik düşünmek doğru değildir. Füze atış rampasından fırlatıldığında iki veya üç kademeli bir güçlendirici birkaç dakika yanar ve 6-7 km/s’lik bir hıza kadar yükü hızlandırır. Yük, Dünya’nın hızından kurtulduktan sonra yaklaşık 20 dakika için normal mermi yolunda ve bir parabol şeklinde seyrine devam eder. Füze, seyir esnasında yaklaşık 1.000-3.000 km’lik bir maksimum yüksekliğe ulaşır. Bu yükseklikten itibaren, savaş başlıkları atmosfere yeniden girer. ICBM’in yeniden giriş aracının (savaş başlığı) son hızı, atmosferik giriş açısına bağlıdır. Hava direnci savaş başlıklarının hızını 6-7 km/sn’den aşağı düşürür. Bu, savaş başlığının boyut ve ağırlığına bağlıdır, çünkü hava direncinde yavaşlama oranı, savaş başlığının boyutu ve ağırlığı ile birlikte artar.

ABD ve müttefiklerinin muhtemel hareket tarzları

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre ABD ve müttefiklerinin Kuzey Kore’nin nükleer hırslarını durdurma seçenekleri sınırlıdır. Belki de hedef ülke planlamacıları üzerinde baskın etkisi yaratmak maksadıyla, kasıtlı olarak “seçeneklerimiz sınırlı” imajı yaratılmak istenmektedir.

ABD’nin Kuzey Kore’ye icra edeceği bir askeri harekat -örneğin bir doğrudan taarruz seçeneği- ne zaman biteceği belli olmayan ve zayiat oranı yüksek bir hareket tarzı olabilir.  Aslında doğrudan taarruzun kısa veya uzun süreli olmasına karar verecek olan taraf, harbi başlatacak olan ABD’dir. Dolayısıyla zayiatın az mı çok mu olacağına gerçekte ABD karar verecektir. ABD’nin 1999’da Kosova Harbi esnasında ana vatanına yaklaşık 9 000 km uzaklıktaki bir ülkeyi, yani eski Yugoslavya’yı (Sırbistan ve Karadağ) 78 gün süreyle bombaladığını hatırlamakta yarar vardır. Ancak, milli güç unsurlarını dikkate aldığımızda, Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Kore’ye göre hem tarihi, hem coğrafi, hem ekonomik, hem askeri hemde teknolojik durum üstünlüğüne sahip olduğu tarafsız gözlemcilerce kabul edilmektedir.

Kuzey Kore’de nükleer silah üretme kapasitesi varsa..

Eğer Kuzey Kore’de nükleer silah üretme kapasitesi varsa -ki öyle görünüyor- Amerika Birleşik Devletleri Ordusu’nun Kuzey Kore’nin nükleer silah kullanmasına fırsat vermeden, yani en erken bir yıl içinde ya da en geç üç yıl içerisinde Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesini yok etmesi gerekmektedir. Bunun için etkili istihbarat bilgilerinin ABD planlamacılarının elinde olması şarttır. 2006 yılından beri Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme çabası içinde olduğu net olarak bilinmektedir. Bunun daha öncesi de olabilir.

Amerikan istihbaratçılarının -her ne kadar kapalı toplum yapısına sahip olsa bile- Kuzey Kore ile ilgili her türlü istihbarat bilgilerini bu zamana kadar temin etmiş olamaları gerekmektedir. Çünkü, dünyanın en gelişmiş teknolojisi, en büyük ve en eğitimli istihbarat sistemi Amerika Birleşik Devletleri’ndedir.

Uzmanların da vurguladığı gibi, Kuzey Kore gün geçtikçe teknolojisini daha da geliştirmektedir. Tarihin hiç bir döneminde hiç bir güç kendisine rakip yaratmak istememiştir. Veya, rakip çıkmasına müsaade etmemiştir. Eğer her şeye rağmen bazı devletler dönemsel olarak hakim güce karşı gelmişlerse, acımasızca cezalandırılmışlardır. Tarih, bunun sayısız örnekleriyle doludur.

Dünya kamuoyu Donald Trump’ın twitter mesajlarına kanmamalıdır. Günümüzün süper gücü olan ABD’nin Kuzey Kore’yle ilgili doğrudan veya dolaylı olarak uygulayabileceği alternatif planlarının olduğu kesindir. Üstelik, konuya sadece Kuzey Kore odaklı da bakılmamalıdır. Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Kore ve Pasifik Bölgesi ile ilgili gelecek planları nedir? Asıl cevaplandırılması gereken soru budur.

ABD füze savunma sisteminin yapısı

Amerika Birleşik Devletleri sadece Kuzey Kore füzelerinin tehdidi altında değildir. ABD’nin günümüzdeki en büyük iki düşmanı Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti’dir. Her üç ülke de Vietnam ve Kore savaşlarından beri kendi aralarında iyi ilişkiler içerisindedir.

Amerika Birleşik Devletleri, Batı Amerika kıyıları (California, Arizona, New Mexico vb.)’ndan başlamak üzer bütün ülke genelinde ve derinliğine olmak üzere,  7/24 faal olan dünyanın en gelişmiş füze savunma sistemine sahiptir.

Karada üslenmiş durumda olan ana füze savunma sistemi, özellikle başta Filipinler’in doğu bölgesinde bulunan Guam Adası olmak üzere Batı Pasifik Okyanusu’nda bulunan ABD üslerince takviye edilmektedir.

Kara ve hava füze savunma sistemleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait erken ihbar-ikaz uçakları tarafından desteklenmektedir.

Kuzey Kore füze savunma sisteminin hassas tarafları

ABD’nin dünyanın en gelişmiş teknolojisine sahip olduğunu dikkate aldığımızda, Çin ve Rusya desteği ile yol almaya çalışan Kuzey Kore’nin füze savunma sisteminin ne denli güvenilir olduğu konusu tartışmalıdır.

Soğuk Savaş (1945-1989) sonrasında ABD’nin nükleer silah üretmek ve terör örgütlerine destek vermekle suçladığı, hedef olarak belirlediği ve şer üçgeni diye tabir ettiği üç ülke var idi. Bu üç ülkeden Saddam Hüseyin idaresindeki Irak devleti, ABD tarafından Mayıs 2003’de işgal edilmiştir. İran ise, başına gelecekleri önceden anladığı için günümüzde müzakereye açık bir politika gütmektedir. İran, ABD’nin doğrudan müdahalesinden şimdilik kurtulmuş gibidir. Ancak, iki ülke arasında özellikle Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı bölgesinde hakimiyet yarışı ve bu kapsamda karşılıklı taciz ateşleri devam etmektedir.

Soğuk Savaş sonrasına dair bir hatırlatma

Soğuk Savaş, 1989’da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin çökmesiyle sona ermiştir. Her nedense Soğuk Savaş sonrasında dünya genelindeki çatışmalar artış göstermiştir. Aşağıda da görüleceği gibi, hemen her ABD Başkanı istese de istemese de sıcak bir çatışmaya girmek durumunda kalmıştır.

  • George H. W. Bush (1989-1993): Çöl Kalkanı (1989) ve Körfez Harbi (1989-1990)
  • Bill Clinton (1993-2001): Kosova Harbi (1999)
  • George W. Bush (2001-2009): Afganistan (2001) ve Irak Harbi (2003)
  • Barack Obama (2009-2017): 2011’den itibaren Arap Baharı kapsamında Libya ve Suriye’deki iç savaşlara müdahale. Halen devam ediyor.
  • Donald Trump (2017- ): Belli değil.

Soğuk savaş sonrasında her ABD Başkanı döneminde ABD’nin bölgesel bir savaşa müdahil olması dikkat çekicidir. Acaba ABD Başkanları bir sonraki seçimi garantiye almak/kahraman olmak için bölgesel bir savaşın çıkmasını teşvik etmiş, müteakiben bölgesel bir savaşa bilerek ve isteyerek iştirak etmiş olabilirler mi?

Gelecekte Pasifik’te neler olabilir?

Sonuç olarak şer üçgenine ait devletlerden ABD ile arası en gergin olanı Kuzey Kore’dir. Kuzey Kore ile ABD arasında yakın gelecekte (1-3 yıl) sıcak bir çatışma kaçınılmazdır. ABD gibi bir süper gücün, Kuzey Kore ile zayiatı yüksek olacak bir “yakın muharebe”ye girmesi özellikle harbin ilk safhasında beklenmemelidir. ABD, aynen Körfez Savaşı (1990-1991) ve Kosova Harbi (1999) esnasında olduğu gibi yakın muharebeye girmeden, en az zayiatla Kuzey Kore’yi teslim olmaya zorlayacaktır. ABD’nin en büyük sıkıntısı, Kuzey Kore’nin elinde bulunan nükleer silahlardır.

Eski Yugoslavya ve Irak’ta nükleer silah mevcut değildi. Kuzey Kore’nin elinde nükleer silah olması -hem bugün hem de yarın için- ABD ve müttefikleri açısından ciddi tehlike arz etmektedir. Tek bir liderin otoriter yönetimi altındaki Kuzey Kore’nin her an bir çılgınlık yapması beklenmelidir. Zira mevcut idari yapısıyla Kuzey Kore’nin ne ekonomik ambargoyla, ne de dünyadan izole edilmekle yola getirilmesi mümkün gözükmemektedir.

ABD’nin Kuzey Kore’ye askeri müdahalesinin III Dünya Savaşı’na neden olup olmaması, Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu’nun tutumuna bağlıdır.

Değerlendirmemize göre Amerika Birleşik Devletleri, her türlü olasılığı dikkate alarak, aynen ABD Genelkurmay Başkanı’nın geçen hafta Perşembe günü vurguladığı gibi, bir süre daha Kuzey Kore’deki gelişmeleri dikkatle takip edecektir. Bu arada Kuzey Kore’yi “ABD ana kıtasına doğrudan nükleer taarruz” gibi çılgınca niyet ve maksatlarından vazgeçirmek için  “Hibrit savaş” elemanlarını ağırlıklı olarak Batı Pasifik Bölgesi’nde yoğunlaştıracak, Kuzey Kore’nin en yakın dostu ve müttefiki olan Çin Halk Cumhuriyeti üzerindeki ekonomik ve politik baskılarını arttıracaktır.

Ahmet AKIN, (E) Topçu Kurmay Albay

By | 2018-01-12T15:41:05+00:00 Ocak 12th, 2018|Asya|0 Yorum

About the Author:

KKK’lığından emekli (2012) topçu kurmay albay. Çeşitli Kara Kuvvetleri birliklerinde batarya, tabur ve alay komutanlığı yaptı. 1997-2003 yılları arasında Güneydoğu Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı Karargahı’nda, 2005-2008 yılları arasında Heidelberg Kara Unsur Komutanlığı Karargahı’nda görev yaptı. 10 yıldan fazla süren NATO görevlerini müteakip, Dağ ve Komd.Tug.K.Yrdc. (Hakkari) ve 3.Taktik P.Tüm.Kur.Bşk. (Hakkari) görevlerinde bulundu. NATO, Küresel Siyaset, Küresel Terörizm konularında serbest yazardır. İngilizce ve Almanca bilmektedir. “Siber Savaşlar ve Uluslararası Çatışmalar (New York Eyalet Üniversitesi/ABD) ve “Savaş Paradoksları (Princeton Üniversitesi/ABD) konularında sertifika sahibidir.

Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?

%d blogcu bunu beğendi: