İnşaat maliyet hesabı nasıl yapılır? Temel çeşitleri nelerdir?

//İnşaat maliyet hesabı nasıl yapılır? Temel çeşitleri nelerdir?

İnşaat maliyet hesabı nasıl yapılır? Temel çeşitleri nelerdir?

İnşaat maliyet hesabı

İnşaat maliyet hesabı nedir? İnşaat maliyet hesabı nasıl yapılır? Başlıca temel çeşitleri nelerdir? İnşaat konusuyla ilgili ilk bakışta bilmeniz gereken konular aşağıda özetlenmiştir.

Bağlı bulunduğu belediyeden inşaat ruhsatı alındıktan sonra yapılacak işler:

 1. Harfiyat,Temelatma,SubasmanıBetonuatılması
  • Aplikasyon çalışması (kadastro memurları)
  • Hafriyat
  • Hafriyat zeminine düşük dansiteli beton yani temel tabanı atılır. (tesviye betonu)
  • Temel atılması için kalıp, demir bağlantıları
  • Hazır beton ile temel atılması
  • Su basmanı betonu
 2. Zeminkatkalıpdemirişlemlerivebetonatılması
  • Zemin kat kalıp, demir işlemleri
  • Hazır betonla Zemin kat betonu
 3. Birincikatvediğerkatlardaçatıyakadaraynıişlemler
  • Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü kat kalıp, demir işlemleri
  • Hazır betonla kat betonunun atılması
 4. Çatıişleri
  • Çatının kiremit altı ahşap kurulumundan önce oturacağı yüzeye demir ve betonla hatıl yapılması
  • Kaliteli kereste ile 10×10 ve 5×10 kereste ile çatı kurulumu üzerine kiremit altı döşeme tahtalarının çakılması
  • Çatıda Su izolasyonu
  • Çatıda Isı izolasyonu
  • Kiremit çıtalarının ısı izolasyonu levhaları üzerine çakılması
  • Kiremit döşenmesi
  • Çinko olukların ve yağmur inişlerinin hazırlanması
 5. Binada dış ve içduvarların tuğla ile örülmesi
  • Not: Buraya kadar inşaatın bütün katlarının duvarları örülmüş hale gelmiştir.
 6. İçeride Su, Elektrik , Kalorifer , Telefon , Televizyon , Sıhhi tesisata başlanması
 7. Dış cephe boyası , yağmur boruları inişleri yapılması
 8. SıvaişleriveŞap
  • Dış sıvaya başlanması
  • İç sıvaya başlanması
 9. YerseramiğiveDuvarSeramiğidöşenmesi (mutfak,banyo,koridor)ileBalkonyerdöşemesi
  • Seramik kaplanacak banyo , tuvalet ve diğer yerlerin yapılması
 10. Laminant Parke döşenmesi
 11. Asansör montajı
 12. Dairelerin Çelik Kapıları
 13. Pencerelerin takılması
 14. İç kapıların montajı
 15. İçeride ince alçı ve boyaya başlanması
 16. Balkon Korkuluklarının montajı
 17. Elektrik priz ve anahtarlarının montajı
 18. Zayıf akım işleri: Uydu anteni, Kapı zilleri, kamera sistemi
 19. Kombi ve radyatörlerin montajı , testi
 20. Banyo ve tuvaletler vitrifiye ve bataryalar montajı
 21. Merdiven basamakları döşemesi
 22. Mutfak kurulumu (Hazır mutfak v.s)
 23. Ahşap Mobilya (Odalara sabit dolaplar, salona tv ünitesi, girişe portmanto..vb.)
 24. Bina posta kutuları
 25. Çevre düzenlemesi
 26. Yapı denetim
 27. İnşaat temizliği

Kazı hacmi hesabı

Örnek:

Taban alanı boyu 15 metre, taban alanı enni 10 metre, derinliği 2 metre, eğimi 0 derece olan bir kazının hacmi 300 metreküp eder. (Bknz. maliyetbul.com)

İnşaat maliyet hesabı ve pursantaj

Yapılan sözleşmede belirtildiği üzere, işi yapan yükleniciye, her ay yapmış olduğu imalat, ihzarat ve taşımalarla ilgili olarak, hak edişlerde ödenecek olan alacaklarının, toplam iş tutarının (bedelinin) yüzdesi (pursantajı) çıkartılarak, global biçimde ve basit yöntemle ödenmesi biçimidir.

Başka bir biçimde anlatmış olursak, Yapılan tüm imalatların metrajı bitmiş şekilde hesap edilir, İmalatların yüzdesi saha mühendisleri veya teknikerleri tarafından belirlenir, ve bu yüzde ile bitmiş metraj çarpılıp o ayki imalat bulunur.

Radye Temel (radye jeneral temel) Nedir?

Temelin asıl adı, ‘radye jeneral temel’dir. Fakat, inşaat sektöründe hemen hemen herkes kısaca “radye temel” olarak adlandırır.

Radye temeli anlamak için şuan kullanılmayan ama 1999’dan önce kullanılan iki temel çeşidini de bilmek gerekiyor.

Münferit temel: Her kolonun kendi temel papucuna oturduğu, fakat hiçbir temel pabucunun birbirine bağlanmadığı temel çeşididir.

Mütemadi temel:Her kolonun kendi temel pabucuna oturduğu, her temel pabucunun birbirine bağlı olduğu temel çeşididir.

Radye jeneral temel: Radye temel’de münferit ve mütemadi temelde olduğu gibi temel pabucu bulunmaz, Radye temel, yapının oturacağı zemine boydan boya betonarme temellerin oluşturulması işlemini ifade ediyor. Radye temel sistemi, olası bir depreme karşı alınan önlem çalışmalarından biri olma özelliğini taşıyor.

‘İnşaat maliyet hesabı’nda radye temel

Radye temel, güvenliğin olmadığı zeminlerde kullanılıyor. Radye temel sistemi ile zemin radye temel sistemi ile sıkılaştırılıyor. Ayrıca yapı yüklerinin çok olduğu hallerde de bu sistem uygulanıyor.

Radye temel çeşitleri nelerdir?

 • Düz radye temel; kolon ve kirişlerin birbirine yakın ve yüklerinin az olduğu durumlarda düz radye temel uygulanıyor.
 • Kirişli radye temel;duvar,kolon vekirişlerinbirbirineuzakolduğudurumlardakirişliradyetemelsistemikullanılıyor.İkitüreayrılıyor:
  • a) Alttan kirişli radye temel; kirişler hem bodrum döşemesinin düz olmak istendiği durumlarda hem de temelin zemin üzerinde kaymasını engellemek için oluşturuluyor.
  • b) Üstten kirişli radye temel; kirişler radye temelin üzerine oturtuluyor. Bodrum döşemeliklerinin düz olması isteniyorsa kiriş aralıkları doldurulup, üzerine düz döşeme yapılıyor.
 • Mantar şeklinde radye temel; kolon yüklerini daha geniş bir alana yaymak için uygulanan bir siteme deniyor.
 • Ters kemer şeklinde radye temel; binaya fazla yükten dolayı oluşan basıncın söz konusu olduğu durumlarda kullanılıyor.
 • Rijit temel; derinliği fazla olan temellerde uygulanan sistemi ifade ediyor. Temel duvarlarına yanlardan gelecek basıncı engellemek için yapılıyor.

‘İnşaat maliyet hesabı’nda ihzarat

İhzarat , herhangi bir imalat için sözleşme keşfinde olan malzemelerin önceden alınarak şantiyede getirilip stoklanması işlemidir.

Malzeme stoklandıktan sonra imalatı yapan YÜKLENİCİ’ ye getirdiği malzemenin tutarı ihzarat ödemesiolarak hakediş ile ödenir.

Daha sonraki yapılan hakedişlerde ihzarat ödemesi kademeli olarak düşürülür.

Kesin hesap yapıldığında YÜKLENİCİ’ye ödenecek toplam tutar, sözleşme tutarıyla aynı olmak zorundadır.

İstisnai olarak, keşif listesindeki miktarların değişmesi durumunda sözleşme tutarı ile kesin hesap tutarı farklı olacaktır. Böyle durumlarda kesin hesaptaki ödeme esas alınmalıdır.

Kaynaklar:

 1. http://www.birol.org/radye-temel-radye-jeneral-temel-nedir.html
 2. http://reginsaat.blogspot.com.tr/2015/04/pursantajdan-yaklask-maliyet-hesaplama.html
 3. http://www.yildizinsaatizmir.com/uygulamalar/proje/kaba-insaat
 4. http://img.oska.com.tr/MaliyetBul/images/page_img/hesaplama_araclari/ha_04/bb_2015.pdf
 5. http://www.maliyetbul.com/ha04-bayindirlik-iskan-bakanligi-yapi-yaklasik-maliyetleri.php
 6. http://www.zbmimarlik.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/02-TEMELLER1.pdf

Derleyen: Ahmet AKIN

By | 2018-01-17T14:40:59+00:00 Nisan 15th, 2017|Ekonomi|0 Yorum

About the Author:

KKK’lığından emekli (2012) topçu kurmay albay. Çeşitli Kara Kuvvetleri birliklerinde batarya, tabur ve alay komutanlığı yaptı. 1997-2003 yılları arasında Güneydoğu Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı Karargahı’nda, 2005-2008 yılları arasında Heidelberg Kara Unsur Komutanlığı Karargahı’nda görev yaptı. 10 yıldan fazla süren NATO görevlerini müteakip, Dağ ve Komd.Tug.K.Yrdc. (Hakkari) ve 3.Taktik P.Tüm.Kur.Bşk. (Hakkari) görevlerinde bulundu. NATO, Küresel Siyaset, Küresel Terörizm konularında serbest yazardır. İngilizce ve Almanca bilmektedir. “Siber Savaşlar ve Uluslararası Çatışmalar (New York Eyalet Üniversitesi/ABD) ve “Savaş Paradoksları (Princeton Üniversitesi/ABD) konularında sertifika sahibidir.

Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?

%d blogcu bunu beğendi: