Hemoroid nedir? Hemoroidin teşhis ve tedavisindeki gelişmeler nelerdir?

//Hemoroid nedir? Hemoroidin teşhis ve tedavisindeki gelişmeler nelerdir?

Hemoroid nedir? Hemoroidin teşhis ve tedavisindeki gelişmeler nelerdir?

Hemoroid nedir?

Hemoroid, alt rektumda veya anüsün etrafında bulunan mukoza zarındaki genişlemiş damar yumağıdır. Hemoroidler, anal kanalda yerleşik olan damarsal yapılar ve mukoza, düz kas dokusu, elastik bağ dokusu ve kan damarlarından oluşurlar.

Anal kanal, rektumla dış ortamı birbirine bağlar. İstemli ve istemsiz kaslarla çevrilmiştir. İstemli ve istemsiz kaslar sayesinde dışkı tutma ve dışkılama gerçekleşir.

Hemoroid hastalığı, esas olarak fazla kabızlık ve ıkınmaya bağlı olarak rektumda veya anüs etrafında bulunan damarların gevşemesi, sarkan memelerin oluşması, memeciklerin içinde kanın birikmesi ve pıhtılaşmasıyla oluşur.

Sarkık durumda olan hemoroidlerde zamanla kan akışı bozulur ve pıhtı gelişir. Anal kanal çıkışında kitle oluşturan pıhtı, hastada ağrı şikayetlerine neden olur. Gelişen pıhtı tedavi edilmediği takdirde ülsere ve doku ölümüne yol açabilir.

Tromboze hemoroid nedir?

Hemoroid pakesi içindeki damarlardan birinde kan pıhtılaşırsa, hasta çok şiddetli ağrı duyar. Bu duruma tromboze hemoroid denir.

Hemoroid, “basur” ya da “mayasıl”

Mayasıl hemoroid hastalığından farklıdır. Mayasıl, makat bölgesindeki dayanılmaz kaşıntı olgusudur. Yaz aylarında özellikle erkeklerde sık olarak görülen mayasıl, çoğunlukla hemen herkes tarafından “hemoroid”le karıştırılmaktadır.

Hemoroid veya “hemoroidal hastalık”

Hemoroidlerin şişmesi ve genişlemesiyle ortaya çıkan hastalığa tıp dilinde “hemoroidal hastalık” denir.  Halkımız “hemoroidal hastalık” demek yerine çoğunlukla “hemoroid” sözcüğünü kullanmaktadır. Hastalığın geliştiği yere göre, hemoroid iç veya dış hemoroid olmak üzere ikiye ayrılır.

İç hemoroid hastalığının geliştiği yer olan rektum, 10-12 cm uzunluğundadır. Dışkının geçici olarak depolandığı sindirim sisteminin bir parçası ve kalın bağırsağın son bölümüdür.

Anüs’e (makat) dıştan bakıldığı zaman görülemeyen ancak dışkılama sırasında değişik seviyelerde dışarı çıkan memelere “iç hemoroid” denir. Normalde iç hemoroid (basur) kişide şikayet yapmaz ama memelerin yüzeyi hassas duruma gelirse, anüste kanamaya yol açabilir.

Zamanla rektumda, anal kanal mukozasında yerleşen genişlemiş toplar damar yumakları makatın dışına doğru çıktığı takdirde, dış hemoridal hastalık oluşur.

Hemoroidal hastalık toplumda en sık görülen hastalıklardan biridir.

Hemoroidal hastalığın oluşması

Hemoroidal hastalık veya kısaca “hemoroid” anüs etrafında veya alt rektumda bulunan yastık gibi şişmiş, pıhtılaşmış damar kümelerinin oluşması halidir.

Hemoroidal yastıklar istemli veya istemsiz bağırsak hareketlerini iletirken şişerler. Damar duvarları gerilir, incelir ve tahriş olur. Hemoroid hastalığı oluşur.

Hemoroid hastalığı sürecinde kaşıntı, yanma, ağrı, hassasiyet, kanama başlıca hasta şikayetlerdir. Şikayetler dışkılama sırasında ve özellikle kabızlık hallerinde ıkınma esnasında daha belirgin olarak ortaya çıkar. Hemoroid hastalığında yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, rektumun yani kalın bağırsağın son kısmında bulunan hemoroidal yastıklar şişer, sarkar, sıkışır, kanar ve ağrı oluşur. Hemorroidal yastıklar rektumun en alt kısmında, tam olarak anüs yani sindirim kanalının son kısmında yer alırlar.

Toplumda hemoroid gerçeği

Hemoroid her insanda olan normal anatomik bir yapıdır. Hemoroid pakeleri hastalık geliştirdiği zaman, insanı çok rahatsız eder. Mutlaka uzman doktorlar tarafından tedavi edilmesi gerekir. Her insan hayatının belli bir döneminde hemoroidal hastalığa yakalanabilir. Bu niteliği ile hemoroid hastalığı toplumda yaygın görülen bir hastalık türüdür. Çocukluk, gençlik, yaşlılık gibi her yaş döneminde ortaya çıkabilir.

Hemoroidal hastalıkta en önemli bulgu makat bölgesindeki ağrı, dolgunluk, şişlik hissi, kitle hissi ve kanama şikayetleridir. Daha çok dışkılama sonrasında bu şikayetlerde artış olur. Hastalar bundan dolayı sıkıntı yaşarlar.

Hemoroidal hastalık erkeklerde daha fazla görülmekle birlikte, kadın-erkek her iki cinste de görülür.

Hemoroid ve beslenme

Besin, gıda tüketimi çok önemlidir. Özellikle kabızlık durumunda basınç arttığı için hemoroidal hastalık gelişebilir. Lifli içeriği fazla olan gıdaların tüketildiği bölgelerde hemoridal hastalık daha az görülür. Büyük şehirlerde hemoroidal hastalık fazla görülür. Bunun nedeni yoğun iş temposu, beslenmenin fastfood tipinde olması, beslenmede lif oranının azaltılmasıdır. Yine dışkılama alışkanlığında değişme, dışkılamanın ertelenmesi de hemoridal hastalığın gelişme sıklığını arttırmaktadır.

Hemoroid hastalığı özellikle oturma esnasında oldukça rahatsızlık veren bir hastalıktır, hayati tehlikesi yoktur.

Hemoroid hastalığı, hastalar doktora gitmekten kaçındıkları için, tanısı ve ifadesi zor bir hastalık türüdür. Hemorid hastası olanlar doktora gitmek yerine internetten, eş ve dosttan bilgi alarak, kendi kendilerini tedavi etmeye çalışmaktadırlar. Hastalar çok sıkıntı duymadıkları sürece doktora gitmekten kaçınırlar.

Hemoroidin günümüzde %100 tedavisi mümkündür.

Hemoroid şikayetleri evresine göre bir kaç gün içinde kaybolur ancak müteakip günlerde şikayetler daha da ağırlaşarak  tekrar ortaya çıkar.

Hemoroid, kesinlikle doktor gözetiminde tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır.

Hemoroidler ikiye ayrılır:

1. İç hemoroidler:

Makatın yani anüsün iç kısmında oluşur.  İç hemoroidler makat içinde bulunduğundan ve makat içinde daha az sinir mevcut olduğundan, daha az ağrı hissi verirler. Hastalık ilerlemedikçe dış kısımdan fark edilmezler. İleri evrelerde dışarıya sarkmaya başlarlar.

İç hemoroidde, dışkılama sırasında kanama, anüste elle hissedilen meme oluşumu, makatta dolgunluk hissi ve kaşıntı şikayetleri görülebilir.

İç hemoroid hastalarında genellikle rektal kanama görülür. Bu nedenle, rektal kanama, hastayı doktora götüren en önemli belirtidir. Makatta görülen kanama, daima parlak kırmızı kan damlaları şeklindedir. Rektal kanama nadiren çok şiddetli olabilir. Genellikle dışkılamadan sonra görülür. Sıklıkla iç hemoroidlerde görülen rektal kanama, önemsenmediği takdirde derin anemiye yol açabilir.

2. Dış hemoroidler:

Toplumda en yaygın olarak görülen hemoroid türüdür. Anüsün (makatın)  dış kısmında oluşur. Dış hemoroidler daha belirgin şikayetlere neden olurlar ve daha çabuk fark edilirler.

Dış hemoroidde şiddetli ağrı şikayetinin yanı sıra anüs civarına büyüklüğü değişkenlik gösterebilen pıhtılaşmaya bağlı bir şişlik görülür.

Dış hemoroidler, yoğun sinirsel yapılanmanın olduğu bir bölgede geliştikleri için oldukça ağrılıdırlar. Bu hastalarda ağrı devamlıdır. Dışkılama öncesi veya sonrasında dış hemoroidli hastalarda ağrı düzeyi artış gösterebilir.

By | 2017-12-07T21:05:53+00:00 Kasım 9th, 2017|Sağlık|0 Comments

About the Author:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?

%d blogcu bunu beğendi: