Küresel gelecek: Rakip imajlar

Küresel gelecek: Rakip imajlar

Küresel gelecekte rakip imajlar sadece devletlerin birbirleriyle nasıl ilişki içine girdiklerinin, savaş ve barış konularına nasıl yaklaştıklarının yapılandırılması açısından önemli değildir.

İmajlar aynı zamanda küresel siyasetteki önemli eğilimleri ve gelişmeleri çarpıcı şekilde ortaya koymanın açıklayıcı araçları olarak kullanılmaktadır.

Son dönemlerde uluslararası ilişkiler düşünürleri, sosyal bilimciler, siyasi danışmanlar, gazeteciler ve politikacılar küresel siyasetle ilgili kendi anlayışlarını akademik dünyanın ve kamuoyunun zihnine kazımaya çalışırken bu tür çok sayıda imaj gün yüzüne çıkmıştır.

Gerçekten küresel siyasetle ilgili tartışmalar, imajlar ve karşı imajlar etrafında gerçekleştirilmektedir. Çünkü imajlar bir kişinin temel çağdaş konulardaki duruşunu ortaya koymanın oldukça çekici ve düzgün bir yolu olarak öne çıkmaktadır. Bu imajların göreli önemini tespit etme konusunda güvenilir kriterler mevcut değilse de en etkin kriterlerden bazıları şunlardır:

Yukarıda konu başlıkları halinde sunulan ‘küresel gelecek imajları ya da hayalleri’, bu sitede ayrı ayrı incelenecektir.

Küresel gelecekle ilgili tahminler esas olarak ABD merkezli ve yukarıda belirtilen ana başlıklar altında yapılmaktadır.

Kendi tarihini anlamakta zorluk çeken Türkiye’de ‘küresel gelecek’ vizyonu tam olarak devlet kurumları tarafından henüz ortaya konabilmiş değildir.

Ülke içinde kullanım alanı olmasa bile, bu çalışmanın uluslararası ilişkiler öğrencileri ile, devlet katında gönüllü olarak konuya ilgi duyacak olanlara faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Zaman içerisinde burada sunulan fikirlere eklemeler yapılacak, teorilerin güncel kalmasına çalışılacaktır.

Ahmet AKIN, (E) Topçu Kurmay Albay

Kaynaklar:

¹ Andrew Heywood, Küresel Siyaset, Adres yayınları, Ağustos 2014.

Editörün Önerisi>>  Açık Kaynak İstihbaratı

Bir Cevap Yazın