Harp ve Strateji: Güncel harp ve strateji konuları 2018-01-23T13:14:17+00:00

Harp ve Strateji

 • Stratejik hedefler: Stratejide doğru hedefler nasıl seçilir?

Stratejik hedefler: Stratejide doğru hedefler nasıl seçilir?

Şubat 5th, 2018|0 Comments

Stratejik hedef ya da stratejik hedefler, stratejik planımızın temel yapı taşlarından biridir. Ortak stratejik hedeflerin kısa bir listesini aşağıda bir araya getirdik. Hızlı bir hatırlatma olarak, stratejik hedeflerin uzun vadeli olduğunu [...]

 • Yumuşak güç: Yumuşak güç dış politikada nasıl kullanılır?

Yumuşak güç: Yumuşak güç dış politikada nasıl kullanılır?

Ocak 21st, 2018|0 Comments

Yumuşak güç uygulaması yeni bir askeri kavramdır. Özellikle Soğuk Savaş Dönemi sonrasında ortaya çıkmıştır. Konvansiyonel harp, kısa zamanda netice vermemektedir. Nükleer harp ise, hem taarruz eden hemde saldırıya uğrayan için [...]

 • Asimetrik savaş nedir? Hedefleri nelerdir? Nasıl uygulanır?

Asimetrik savaş nedir? Hedefleri nelerdir? Nasıl uygulanır?

Ocak 19th, 2018|0 Comments

Asimetrik savaş, savaşan tarafların güçlerinin birbirine denk olmaması durumudur. Asimetrik savaş, güçsüz olanın daha güçlü olana karşı yürüttüğü gayrinizami harp unsurlarını da barındıran savaş yöntemidir. Asimetrik savaş, hedef alınan bir [...]

 • Yahudi lobisi: Yahudilerin ABD dış politikasına etkileri

Yahudi lobisi: Yahudilerin ABD dış politikasına etkileri

Ocak 17th, 2018|0 Comments

Yahudi lobisi ve ABD dış politikası iç içedir. Yahudi lobisi ’nin ABD dış politikası üzerindeki gücü ve etkisi, 1967’den itibaren çok artmıştır. Son yıllarda  Amerikalı yazarlar bile Yahudi lobi’sinin ABD’deki faaliyetlerinden duydukları rahatsızlığı [...]

 • Napolyon'un savaş stratejisi ve Prusya Ordusu’nun hezimeti

Napolyon’un savaş stratejisi ve Prusya Ordusu’nun hezimeti

Ocak 16th, 2018|0 Comments

Napolyon'un savaş stratejisi karşısında Prusya Ordusu generalleri Büyük Frederick’in teşkilat ve taktiklerine sıkı sıkıya bağlı kaldılar. Prusyalı komutanlar, taktik ve stratejisini sürekli geliştiren "Fransız stratejisi"nin mimarı Napolyon gerçeğini tam olarak [...]

 • Sun-Tzu Savaş Sanatı ve Sun-Tzu'dan liderlere altın öğütler

Sun-Tzu Savaş Sanatı ve Sun-Tzu’dan liderlere altın öğütler

Ocak 16th, 2018|0 Comments

Sun-Tzu Savaş Sanatı bir ilkeler bütünüdür. Başarmak isteyen, zafer kazanmak isteyen asker ve sivil herkesi yakından ilgilendirmektedir. Savaş Sanatı ilkeleri, Çinli filozof, asker ve devlet adamı Sun Tzu tarafından 2500 [...]

 • Küreselleşme, küresel siyaset, küresel ticaret ve küresel çatışma

Küreselleşme, küresel siyaset, küresel ticaret ve küresel çatışma

Ocak 15th, 2018|0 Comments

Küreselleşme nedir? Küreselleşme, farklı uluslar, halklar, şirketler ve hükümetler arasındaki etkileşim ve entegrasyon sürecidir. Küreselleşme süreci, uluslararası ticaret, yatırım ve bilgi teknolojisiyle desteklenmektedir. Bu sürecin, çevre, kültür, siyasal sistemler, ekonomik [...]

 • Küresel terörizmin yayılması ve küresel terörizmin tahrip etkisi

Küresel terörizmin yayılması ve küresel terörizmin tahrip etkisi

Ocak 15th, 2018|0 Comments

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra küresel terörizmin yayılması engellenememektedir. Teknolojik gelişmeler, küresel  terörizmin tahrip etkisini çok arttırmıştır. Terör örgütlerinin kitle tahrip silahlarını ele geçirmelerinden endişe edilmektedir. Nükleer ve biyolojik terörizm tehdidi [...]

 • Küresel güç olmak: Küresel güç olmanın koşulları nelerdir?

Küresel güç olmak: Küresel güç olmanın koşulları nelerdir?

Ocak 15th, 2018|0 Comments

Küresel güç olmak için belirli koşullar var mıdır? Hangi devletler küresel güç olmak yolunda bir adım öndedir? Bir devletin veya devletler topluluğunun küresel güç olabilmesi için askeri, ekonomik ve nüfus [...]

 • Kilit personel angajmanı nedir? Terörle mücadelede nasıl kullanılır?

Kilit personel angajmanı nedir? Terörle mücadelede nasıl kullanılır?

Ocak 15th, 2018|0 Comments

Kilit personel angajmanı, terörle mücadelenin başarısı için hayati öneme haizdir. Bu maksatla harekat icra edilecek bölgedeki kilit personel doğru tespit edilmeli ve bir şekilde, uygun yol ve yöntemler kullanılarak devlet [...]

 • Strateji uzmanı Clausewitz kimdir? Clausewitz’in biyografisi

Strateji uzmanı Clausewitz kimdir? Clausewitz’in biyografisi

Ocak 15th, 2018|0 Comments

Strateji uzmanı Clausewitz kimdir? “Savaş Üzerine” adlı eserin yazarı ünlü Prusyalı general ve strateji uzmanı Clausewitz, 1 Haziran 1780’de Magdeburg yakınlarındaki Burg’da doğdu. Carl von Clausewitz, 1831’de kalp krizinden öldü. Prusyalı [...]

 • Carl von Clausewitz: Savaş Üzerine Strateji Dersleri

Carl von Clausewitz: Savaş Üzerine Strateji Dersleri

Ocak 15th, 2018|0 Comments

Carl von Clausewitz Savaş Üzerine (Vom Kriege) adlı eserinde, bugün bile geçerliliğini koruyan harp stratejileri tanımlamıştır. Harbin nedenleri, harbin zorlukları ve harbin nasıl kazanılacağı konusunda politikacıları ve askerleri uyarmıştır. Clausewitz [...]

 • Savaşta cesaretin önemi: Savaşta cesaret, kararlı olmak ve özgüven

Savaşta cesaretin önemi: Savaşta cesaret, kararlı olmak ve özgüven

Ocak 15th, 2018|0 Comments

Tarih boyunca yaşanan büyük savaşlar, savaşta cesaretin önemi konusunda derslerle doludur. Cesaret olmadan zafer olmaz. Cesaret olmadan kahramanlık da olmaz. Savaşta cesaretin önemi ve soğukkanlı olmak Olayların çalkantısında soğukkanlılığınızı yitirmeyin. [...]

 • Caydırma politikası: Caydırma ve çevreleme politikası uygulamaları

Caydırma politikası: Caydırma ve çevreleme politikası uygulamaları

Ocak 14th, 2018|0 Comments

Caydırma politikası, korkutmaya ve cesaret kırmaya dayanır. Caydırma politikası yenidir ve Soğuk Savaş'la ilişkilendirilir. Çevreleme politikası ise, uluslararası politikada yeni bir kavram değildir. Tarih boyunca, ülkeler başka ülkeleri saldırıdan caydırmak [...]

 • Strateji sanatı: Müthiş stratejinin esasları ve uygulanması

Strateji sanatı: Müthiş stratejinin esasları ve uygulanması

Ocak 13th, 2018|0 Comments

Müthiş strateji sanatı nedir? Müthiş strateji sanatı çarpışmanın ötesine bakmak ve ileriyi hesaplamaktır. Müthiş stratejinin kapsamında yaptıklarınızın siyasi dalgalanmalarını ve uzun vadeli sonuçlarını da göz önünde bulundurursunuz. İnsanlara duygusal tepkiler [...]

 • Küresel terörizm: Küresel terörizm ve yaygın özellikleri

Küresel terörizm: Küresel terörizm ve yaygın özellikleri

Ocak 13th, 2018|0 Comments

Küresel terörizm planladığı korkunç katliamlarla bütün dünya halklarını tehdit etmektedir. Gelişen teknoloji küresel terörizmin etkinliğini arttırmaktadır. Kitle imha silahlarının, biyolojik silahların teröristlerce imal edilmesi veya bir yerlerden temin edilmesi an [...]

 • Biyolojik ve kimyasal savaş nedir? Korunma önlemleri nelerdir?

Biyolojik ve kimyasal savaş nedir? Korunma önlemleri nelerdir?

Ocak 13th, 2018|0 Comments

Biyolojik ve kimyasal savaş gerçeği Biyolojik ve kimyasal savaş tehdidi her geçen gün büyüyor. Biyolojik ve kimyasal silahlar kitle imha silahı olarak en eski çağlardan bugüne kadar yaygın olarak kullanılmıştır. Gizlilik, [...]

 • Uluslararası ilişkilerin aktörleri: Devletler egemenliklerini yitiriyor mu?

Uluslararası ilişkilerin aktörleri: Devletler egemenliklerini yitiriyor mu?

Ocak 10th, 2018|0 Comments

Uluslararası ilişkilerin aktörleri deyince akla ilk olarak devletler gelmektedir. Ancak, son 50 yılda devlet dışı aktörler uluslararası politikanın araçları olarak öne çıkmaya başlamışlardır. Geleneksel realist görüşe  göre uluslararası ilişkilerin aktörleri [...]

 • Gri bölge taktiği nedir? Devletler niçin gri bölge taktiği uygulamaktadır?

Gri bölge taktiği nedir? Devletler niçin gri bölge taktiği uygulamaktadır?

Ocak 10th, 2018|0 Comments

Gri bölge taktiği kuvvetli bir düşmanca hareketi başlatmadan stratejik kazanç sağlayan asimetrik aksiyonları tanımlar. Gri bölge taktiği uygulayan devletler, hatta terör örgütleri, tarih boyunca "salam dilimleme" taktiği ile yeni topraklara kavuşmuşlar, askeri [...]

 • Siber savaş tehdidi ve siber güvenlik planlamasının esasları

Siber savaş tehdidi ve siber güvenlik planlamasının esasları

Ocak 10th, 2018|0 Comments

Siber savaş tehdidi karşısında siber güvenlik planlaması devletler ve teknoloji toplumları için kaçınılmaz bir zaruret haline gelmiştir. Sadece 45 dakika içerisinde Amerika Birleşik Devletleri’ne ortalama 5500-6000 siber saldırı olmaktadır. Bulunduğumuz siber savaş ortamında, düşmanı [...]

 • Strateji uzmanı olmak: Kendinizin strateji uzmanı olun!

Strateji uzmanı olmak: Kendinizin strateji uzmanı olun!

Ocak 9th, 2018|0 Comments

Sun Tzu, Musashi gibi kendinizin strateji uzmanı olmak! Düşmanı Musahi gibi emsalsiz bir zaferle mağlup etmek! İntikam hissiyle dolu olmak ama asla öfkelenmemek! Pusuya düşmemek ve daima tedbirli ve uyanık [...]

 • Savaş yasaları: Savaşta süreklilik yasaları, akıl ve yaratıcılık

Savaş yasaları: Savaşta süreklilik yasaları, akıl ve yaratıcılık

Ocak 9th, 2018|0 Comments

Savaş yasaları zaferi garanti eder. Akıl ve yaratıcılık yeteneğinizi öne çıkarın. Önceden ezberlediğiniz teorileri ve eskimiş fikirleri bırakın. İçinde bulunduğunuz koşullara uyum sağlayın. Bilginin, deneyimin ve teorinin de bir sınırı [...]

 • Liderlik ve yönetim: 21. yüzyılda liderlik ve yönetim prensipleri

Liderlik ve yönetim: 21. yüzyılda liderlik ve yönetim prensipleri

Ocak 9th, 2018|0 Comments

Liderlik ve yönetim el ele gitmek zorundadır. Çalışanlar yöneticilerinden yalnızca yapılacak işlerin sırasını talep etmezler. Onlar, firmanın vizyonunu da bilmek isterler. Hem klasik harp, hem de ticari savaş alanında başarı için [...]

 • Güç nedir? Uluslararası ilişkilerde gücün kullanılması nasıl olur?

Güç nedir? Uluslararası ilişkilerde gücün kullanılması nasıl olur?

Ocak 8th, 2018|0 Comments

Güç, topluluk içinde bir grup tarafından elde tutulan ve kamu kaynaklarının yönetimine ve toplum için politikaların uygulanmasına izin veren bir yetkidir. Politika ise, siyasal iktidarın edinildiği ve uygulandığı süreçtir. Güç; [...]

Amerika

1001, 2018

Biyoyakıt nedir? Biyoyakıt üretiminin Meksika’da neden olduğu sorunlar

Yüz yıldan fazla zamandır kullanılan fosil yakıtlar hızla azalmaktadır. Fosil yakıt rezervi hızla azalırken, devletler fosil yakıt yerine başka alternatifler [...]

701, 2018

Amerika Çin mücadelesi ve Güneydoğu Asya’daki gelişmeler

Amerika yeniden Güneydoğu Asya’da. Amerika Çin mücadelesi ve bölgesel gerginlikler artarak devam ediyor. Güneydoğu Asya’da kim ne istiyor? Son yıllarda her [...]

501, 2018

ABD İran Savaşı: ABD İran Savaşı senaryoları

ABD İran Savaşı üzerine Batılı düşünce kuruluşlarında her gün yeni senaryolar yayımlanıyor. Senaryolardan birine göre, İran, Irak'ta elde ettiği jeostratejik [...]

2812, 2017

Bilgi Devrimi: Bir güç olarak bilgi devriminin küresel etkileri

Bilgi devrimi nedir? Bilgi devrimi, iletişim vasıtalarındaki gelişmeler nedeniyle, bilgi kullanımının yaygınlaşması, bilgi saklamanın ve yaymanın kolaylaşmasıdır. Bazılarına göre bilgi [...]

1706, 2017

Dünyayı kim yönetiyor? ABD dünyanın gerçekten sahibi mi?

"Dünyayı kim yönetiyor? Dünyanın sahibi kim?" soruları 7,5 milyar insanın yaşadığı dünyamızda çokça sorulmaktadır. Bu yazımızda batılı ünlü siyaset eleştirmenlerinin fikirlerinden [...]

Avrupa

1401, 2018

Hitler’in yönetim teknikleri: Nazi Partisi lideri Hitler ve yönetim teknikleri

Hitler'in yönetim teknikleri üzerinde birçok inceleme yapılmıştır. Hitler yönetiminin başlangıcı Ağustos 1934 tarihidir. Adolf Hitler, bu tarihe kadar Cumhurbaşkanı Hindenburg tarafından [...]

701, 2018

Avrupa Birliği: İngiltere’nin ayrılmasından sonra Avrupa Birliği

27 üyeli Avrupa Birliği'nin temelleri 25 Mart 1957'de Roma'da atıldı. 2017 yılında 60. doğum gününü kutlayan Avrupa Birliği hala yapı [...]

1612, 2017

Mülteci nedir? Mülteciler neden ülke değiştirmektedir?

Tarihin her döneminde Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Kuzey Avrupa toprakları mülteciler tarafından hedef seçilmiştir. Mülteciler,  göç ettikleri ülkelerde işsiz [...]

611, 2017

Hitler’in sığınağı: Adolf Hitler’in 10 sığınağından birini keşfedin!

Hitler'in sığınağı bulundu: Bir Fransız fotoğrafçı av sezonunda yetkililerden aldığı izinle yoğun ormanlarla kaplı olan bir bölgede Hitler'in 10 sığınağından [...]

2802, 2017

Hitler’in kişilik özellikleri İkinci Dünya Savaşı’ndaki kararlarını nasıl etkilemiştir?

Hitler’in kişilik özellikleri, İkinci Dünya Savaşı’nın icra edildiği 1939-1945 dönemine damgasını vurmuştur. Hitler’in her kararının arkasında O’nun kişilik özelliklerinin yansımaları [...]

Asya

402, 2018

Kapadokya peribacaları: Ürgüp, Göreme ve Avanos gezi notları

Kapadokya peribacaları doğal yollardan oluşmuştur. Bu nedenle Kapadokya yalnızca Türkiye'nin değil, yeryüzünün en gezilmesi gereken bölgesidir. Kapadokya peribacaları turistleri büyüler. [...]

1701, 2018

Kıskançlık duygusu nedir? Kıskançlıkla nasıl savaşılır?

Kıskançlık duygusu nedir? Kıskançlık duygusu, sahip olunan kişi veya nesneyi kaybetme korkusudur. Bu niteliği ile kıskançlık duygusu evde veya toplumsal yaşamda [...]

1501, 2018

Kürt isyanları: Cumhuriyet dönemindeki Kürt isyanları

Osmanlı Devleti'nin zayıflamasıyla birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde başlayan Kürt isyanları, 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı ile birlikte [...]

1501, 2018

Türk milliyetçiliği nedir? Türk milliyetçiliği nasıl doğmuştur?

Türk milliyetçiliği, Türk Milletini sevme ve Türk Milleti’nin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışıdır. Milliyetçilik, maddi ve manevi açılardan millet [...]

1301, 2018

Afganistan Savaşı gerçekleri: Afganistan Savaşı’ndan alınan dersler

ABD’nin Afganistan Savaşı (2001-2014), ABD tarihinin en uzun süreli savaşıdır. 2400'den fazla ABD askerinin öldürüldüğü savaşın ABD'ye maliyeti aylık 4-6 milyar [...]

Ekonomi

1501, 2018

eBay’e kayıt olmak: eBay’e hemen nasıl kayıt olunur?

Ocak 15th, 2018|0 Comments

"eBay'e kayıt olmak" zor mu? eBay’e hemen nasıl kayıt olunur? Aslında eBay'e kayıt olmak çok kolaydır. eBay’e siz de hemen kayıt [...]

1501, 2018

SWOT analizi: Stratejik karar vermede SWOT analizi tekniği

Ocak 15th, 2018|0 Comments

Başarılı bir rekabet ortamı oluşturmak için SWOT analizi tekniğini nasıl kullanacağınızı öğrenin. SWOT analizi, güçlü ve zayıf yönlerinizi anlamak için kullanılan [...]

1301, 2018

Uluslararası Para Fonu (IMF): IMF ne zaman ve niçin kurulmuştur?

Ocak 13th, 2018|0 Comments

Uluslararası Para Fonu (IMF) nedir? Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Temmuz 1944'da imzalanan Bretton Woods Antlaşması'yla kuruldu. Birleşmiş [...]

1201, 2018

Google reklamları: Google reklamları’ndan nasıl para kazanılır?

Ocak 12th, 2018|0 Comments

"Google reklamları"ndan para kazanmak her websitesi sahibinin esas amacıdır. Siz de Google AdSense’ten günde 100$, 200$, veya 300$ kazanabilirsiniz. Birçok blog [...]

1201, 2018

Kaya gazı nedir? Kaya gazı üretimi yapan ülkeler hangileridir?

Ocak 12th, 2018|0 Comments

Kaya gazı, yer yüzeyinin 1600-1700 metre altında yumuşak kaya katmanları arasında ve gözeneklerinde bulunan, metan gazı ağırlıklı küçük miktardaki doğal [...]

Sağlık

1901, 2018

Burun Tıkanıklığı: Burun tıkanıklığı nasıl tedavi edilir?

Ocak 19th, 2018|0 Comments

Burun tıkanıklığı, burun dokularıyla, burnu besleyen kan damarlarının aşırı burun akıntısı nedeniyle  şişmesiyle oluşan bir rahatsızlıktır. Burun tıkanıklığı, aşırı burun [...]

1801, 2018

Aç kalmanın yararları: Aç kalmak ölü hücreleri canlandırabilir mi?

Ocak 18th, 2018|0 Comments

Aç kalmanın yararları konusunda son yapılan araştırmalara göre, 2-4 gün aç kalmak, sadece vücudun bağışıklık sistemini korumaya yardımcı olmaz. Aç [...]

1801, 2018

Sanrı nedir? Sanrıları yönetmek nasıl olur? Sanrıları yönetmenin amaçları nelerdir?

Ocak 18th, 2018|0 Comments

Sanrı, gerçekte uyanık olan, şuurlu olan bir kişinin, kendi dışında var sandığı gerçek dışı olguları algılaması, yaşaması, varsanmasıdır. Sanrı, hezeyandır, [...]

1701, 2018

Vitaminlerin faydaları: Vitaminlerin ve minerallerin sağlığımıza faydaları nelerdir?

Ocak 17th, 2018|0 Comments

Sağlığımız için vitaminlerin faydaları saymakla bitmez. İnsan vücudunun normal fonksiyonlarını devam ettirebilmesi için vitaminlere ihtiyacı vardır. Vitaminlerin çoğu yediğimiz besin [...]

1601, 2018

Antibiyotikler: Antibiyotiklere karşı direnç oluşması, ölüme yol açıyor

Ocak 16th, 2018|0 Comments

Antibiyotikler bütün dünyada çok yoğun olarak kullanılıyor. Hiç bir tıbbi açıklaması olmadığı, ne işe yarayıp yaramadığı bilinmediği halde, doktorlar bronşite [...]

Bilim ve Teknoloji

1002, 2018

İstenmeyen siteleri engelleme: İstenmeyen web siteleri nasıl engellenir?

Şubat 10th, 2018|0 Comments

İstenmeyen siteleri engelleme, özellikle reklam siteleri, oyun siteleri, kumar siteleri ve porno siteler gibi zararlı web sitelerini engelleme bazen şart [...]

1901, 2018

Bilgisayar yavaşlaması nedir? Bilgisayar nasıl hızlandırılır?

Ocak 19th, 2018|0 Comments

Bilgisayar yavaşlaması nasıl anlaşılır? Bilgisayar sistemi her açtığınızda sizin kıymetli zamanınızı masaüstü simgeleri yüklemek için mi harcıyor? Sizin yüklü bilgisayar programlarınız [...]

1901, 2018

Bilgisayar virüsleri nedir? Bilgisayar virüslerinden nasıl korunabiliriz?

Ocak 19th, 2018|0 Comments

Bilgisayar virüsleri ve bilgisayar güvenliği Bilgisayar virüsleri nedir? Bilgisayar virüslerinden nasıl korunabiliriz? Bilgisayarınız her zamankine göre daha yavaş mı çalışıyor? [...]

1701, 2018

Bilgisayar kullanmanın zararları: Sağlıklı bilgisayar kullanma rehberi

Ocak 17th, 2018|0 Comments

Bilgisayar kullanmanın zararları konusu bilim adamlarınca tartışılmaktadır. Microsoft firması ve ünlü Time dergisince hazırlanan “Sağlıklı Bilgisayar Kullanmak Rehberi”ni herkesin okuması [...]

1501, 2018

Facebookta kriptolu sohbet: Facebook Messenger artık daha güvenli

Ocak 15th, 2018|0 Comments

Facebookta kriptolu sohbet: Facebook messenger ile kriptolu sohbet yapılabilmektedir. Facebook Messenger ile kriptolu sohbet yapmak bütün kullanıcıların özlemiydi. Çünkü, insanlar çeşitli [...]

En Son Analizleri İlk Siz Okuyun!
Hemen Abonemiz Olabilirsiniz!
Binlerce okuyucumuz en son yayınlanan siyasi, askeri ve ekonomik analizleri e-posta adreslerine almak için ücretsiz abonemiz oldu. 
GÖNDER
Bir kere deneyin. İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz. 
close-link