Yazarlar

Her hangi bir siyasi partiye veya organizasyona doğrudan destek amacı gütmediği, ırk ayrımcılığına hizmet etmediği sürece, sitemizde makaleleri yayımlanan gönüllü yazarların fikirleri asla denetlenmez.

Ahmet Akın
Editor-in-Chief (Genel Yayın Yönetmeni): KKK’lığından emekli (2012) topçu kurmay albay. Kara Harp Okulu, Kara Harp Akademisi, Silahlı Kuvvetler Akademisi’nden mezun. Kara Harp Akademisi’nde “Doğu Anadolu Bölgesi’nin Stratejik Savunması”, Silahlı Kuvvetler Akademisi’nde ise “Avrupa Birliği Ekseninde Türkiye” konularında iki ayrı tez hazırladı. Mesleki gelişimi için NATO School (Oberammergau/Almanya)’da yirmiden fazla kursa iştirak etti. 1997-2003 yılları arasında Güneydoğu Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı Karargahı’nda, 2005-2008 yılları arasında Heidelberg Kara Unsur Komutanlığı Karargahı’nda görev yaptı. Soğuk Savaş Dönemi sonrasında NATO’nun yeniden yapılanmasında ve görev tanımının yeniden ifade edilmesinde proje subayı ve şube müdürü olarak rol aldı. Kosova Harekatı esnasında Napoli Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı Karargahı harekat merkezinde altı ay süreyle görev yaptı. NATO’nun Doğu Avrupa’ya doğru genişlemesinde tatbikat şube müdürü olarak planlamalara ve eğitim faaliyetlerine iştirak etti. 10 yıldan fazla süren NATO görevlerini müteakip, şark görevine atandı. Dağ ve Komd.Tug.K.Yrdc. (Hakkari) ve 3.Taktik P.Tüm.Kur.Bşk. (Hakkari) görevlerinde bulundu. NATO, Küresel Siyaset, Küresel Terörizm konularında serbest yazar. Çok iyi seviyede İngilizce ve Almanca bilir.
Burcu Akın DEMİRTAŞ
Managing Editor (İdari Editör): Heidelberg American High School (Almanya), University of Hertfordshire for the Pharmacy (İngiltere) ve Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun. Aktif serbest eczacı. Eleştirmen. İnsan sağlığı ve ilaçlar konularında araştırmacı yazar. Çok iyi seviyede İngilizce ve Almanca bilir.
Tuğcan DEMİRTAŞ
Managing Editor (İdari Editör): Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun. Bir kamu kuruluşunda eczacı olarak mesleğine devam etmekte. Amatör sporcu. Spor, sporcu sağlığı ve doğru ilaç kullanımı konularında araştırmacı yazar. Çok iyi seviyede İngilizce bilir.
Meltem Karadeniz
Deputy Managing Editor (İdari Editör Yardımcısı): Heidelberg Üniversitesinden mezun sosyolog. Uluslararası İlişkiler, kadın hakları, anne ve çocuk konularında serbest yazar. Almanca ve İngilizce bilir.
Reşat Akın
Editor (Editör): Karadeniz Teknik Üniversitesi Gümüşhane Meslek Yüksek Okulu’ndan mezun.  Aktif serbest muhasebeci, mali müşavir, denetçi, tacir. Ekonomi  konularında serbest yazar. İngilizce bilir.

Stratejikanaliz.com yazarları ÖNCELİKLE aşağıdaki  konulardaki küresel ve bölgesel gelişmeleri sitemizde değerlendireceklerdir:

  • Savaşların nedenleri ve savaşların önlenmesi
  • Etnik çatışma ve kargaşalıklar; barışı koruma harekatları
  • Terörizm ve ülke güvenliği
  • Avrupa, Asya ve bölgesel güvenlik
  • Süper Güçlerin dış politikaları
  • Silahların kontrolü ve nükleer silahların yayılması, nükleer silahsızlanma
  • Uluslar arası strateji teorileri
  • Güncel askeri ve diplomatik haberler
  • BM Prensipleri, silahların kontrolü, silahların yayılması
  • Özel analizler