Ekonomi

Bilgi Çağında Muhasebe

Muhasebe mesleği ve bilgi çağında muhasebe paradigması

Çağımız bilgi çağıdır. Her meslek grubu gibi, muhasebe mesleği de şirketlerin gereksinimlerini karşılayabilmek için, küresel gelişmelere ayak uydurmak zorundadır. Muhasebe, muhasebenin tarihi gelişimi ve bilgi çağında muhasebe paradigması konuları ekonomik çevrelerce yoğun olarak tartışılmaktadır. Bilgi çağında muhasebe paradigması konusuna geçmeden evvel, muhasebenin genel tanımını yapmakta fayda var: Muhasebe nedir? Muhasebe, finansal karakterli, para ile ifade … Muhasebe mesleği ve bilgi çağında muhasebe paradigması yazısına devam et

0 comments
Örgütsel davranış: Bilgi çağında örgütsel davranış ve çalışanlar

Örgütsel davranış: Bilgi çağında örgütsel davranış ve çalışanlar

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında örgütsel davranış ve örgüt içindeki çalışanların rolü, örgüte katkıları tartışılmaktadır.  Günümüz bilgi toplumunda bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler bir yandan küreselleşme olgusuyla dünyanın küçülmesine yol açarken, diğer taraftan da bilginin işletmeler açısından makinelerden ziyade temel güç ve ana sermaye olmasını sağlamıştır. Örgütsel davranış ve küreselleşme Küreselleşme, yeni pazarlar, yeni ürünler, yeni düşünce … Örgütsel davranış: Bilgi çağında örgütsel davranış ve çalışanlar yazısına devam et

0 comments
Birleşmiş Milletler için iş başvurusu nasıl yapılmalıdır?

Birleşmiş Milletler için iş başvurusu nasıl yapılmalıdır?

Birleşmiş Milletler için iş başvurusu nasıl yapılır? Profesyonel bir çalışma hayatının kapısını açar. Birleşmiş Milletler’de  bir personel olarak çalışmak size dinamik, kültürlü bir ortamda çalışma fırsatı verir. Birleşmiş Milletler’in 193 üye devletten gelen 41.000 çalışanı vardır. Çalışanların ırkı, dili, dini, rengi, mesleki geçmişleri farklıdır. Böyle bir ortamda çalışmak aslında başlı başına bir tecrübe, eğlence belki de … Birleşmiş Milletler için iş başvurusu nasıl yapılmalıdır? yazısına devam et

0 comments
Ekonomik krizlerin yayılması: Ekonomik krizler niçin yayılıyor?

Ekonomik krizlerin yayılması: Ekonomik krizler niçin yayılıyor?

Ekonomik krizlerin yayılması, virüs gibi bulaşması önlenemiyor. Acaba ekonomik krizler niçin yayılıyor? Ekonomik krizlerin yayılması önlenemez mi? Keynesci ilkeler ve ekonomik krizlerin yayılması meselesi 1945 sonrasında Batılı hükümetler, canlanma ve çöküş eğilimlerine karşı tedbirler öneren Keynesci ilkeleri uygulamaya başladılar. İstikrarsızlıkların önlenmesi ve ekonomik krizlerin yayılması konusunda başarılı olabileceklerini sandılar. Hatta kapitalizmin önde gelen hükümetleri ekonomik … Ekonomik krizlerin yayılması: Ekonomik krizler niçin yayılıyor? yazısına devam et

0 comments
Büyük Buhran: 1929 ekonomik krizi ve alınan dersler

Büyük Buhran: 1929 ekonomik krizi ve alınan dersler

Büyük Buhran, 1929-1939 arasında dünyada yaşanan ekonomik krize verilen addır. ABD’de 24 Ekim 1929 Perşembe günü başlayan mali kriz, 1929-1939 yılları arasında ekonomik krize dönüşmüştür. Bugün bile dünyanın karşılaştığı en büyük ekonomik kriz olarak adlandırılmaktadır. Kriz hızla bütün dünyayı etkisi altına aldı. Süreç içerisinde ekonomiler çöktü, dünya genelinde milyonlarca çalışan işsiz kaldı. Büyük Buhran’dan alınan … Büyük Buhran: 1929 ekonomik krizi ve alınan dersler yazısına devam et

0 comments
Küresel ekonomik krizler ve krizlerin arkasındaki temel etkenler

Küresel ekonomik krizler ve krizlerin arkasındaki temel etkenler

Küresel ekonomik krizler ve krizlerin arkasındaki temel etken olarak hep kapitalizm sorgulanmaktadır. Uzmanlara göre kapitalist ekonomide canlanma, düşüş ve kriz eğilimi, klasik liberal ekonomi-politiğe uymamaktadır. Küresel ekonomik krizler ve kapitalizm Ekonomik liberalizm, büyük ölçüde, piyasa ekonomilerinin arz ve talebin fiyat mekanizmalarının işleyişi yoluyla birbirine uyumlu hale geldiği bir denge haline yönelik doğal bir eğilim taşıdığı … Küresel ekonomik krizler ve krizlerin arkasındaki temel etkenler yazısına devam et

0 comments
2008 Küresel mali krizi: Krizin nedenleri, gelişmesi ve sonuçları

2008 Küresel mali krizi: Krizin nedenleri, gelişmesi ve sonuçları

2008 Küresel mali krizi, özellikle ABD ve İngiltere’de kredi zorluğu olarak bilinen gelişmelerin başlangıcında 2007 yılı ortalarında etkilerini göstermeye başladı. Eylül 2008’de Küresel kapitalizm, sistemik bir çöküşle karşı karşıyaydı. ABD’de 208 Küresel mali kriz gelişmeleri Hükümet destekli iki ipotek şirketi olan Fannie Mae ve Freddie Mac, federal otoriteler tarafından kurtarıldı. 158 yıllık bir yatırım bankası olan … 2008 Küresel mali krizi: Krizin nedenleri, gelişmesi ve sonuçları yazısına devam et

0 comments
Ekonomik küreselleşme: Ekonomik küreselleşmenin sonuçları

Ekonomik küreselleşme: Ekonomik küreselleşmenin sonuçları

Ekonomik küreselleşme ve ekonomik küreselleşmenin olumlu ya da olumsuz sonuçları akademisyenler ve piyasa yapımcıları tarafından tartışılmaktadır.  Aşağıdaki yazıda Andrew Heywood’un görüşleri yer almaktadır. Ekonomik küreselleşme ve piyasa Liberal ekonomik açıdan refah yaratmanın, zenginlik ve ekonomik fırsatların en garanti ve güvenilir yolu piyasadır. Bunun nedeni, piyasanın rekabet ve kâr güdüsünün, çalışma ve girişimin yanında kaynakların en verimli … Ekonomik küreselleşme: Ekonomik küreselleşmenin sonuçları yazısına devam et

0 comments
Küresel şirketler: Küreselleşme ve küresel şirketler

Küresel şirketler: Küreselleşme ve küresel şirketler

21. yüzyılın başlarından itibaren hızlanan küreselleşme, ulusal şirketlerin sınır ötesinde önceleri tek tek sayılabilen küresel şirketler haline gelmesini kolaylaştırdı. Taşımacılık ve lojistik, tedarik maliyetleri, değişken pazarlama stratejileri ve kültürel belirsizlik gibi zorluklara rağmen küresel şirketlerin yerel işletmeler üzerinde bazı önemli avantajları vardır. Globalleşmenin başlıca nedeni, yeni gelir kaynaklarına erişmektir. Yerel pazarları doyuma ulaşmış ve kendi sınırları … Küresel şirketler: Küreselleşme ve küresel şirketler yazısına devam et

0 comments
Ekonomik küreselleşme teorileri: Ekonomik küreselleşmenin perde arkası

Ekonomik küreselleşme teorileri: Ekonomik küreselleşmenin perde arkası

Küreselleşme kapsamında ekonomik küreselleşme teorileri ve ekonomik küreselleşmenin perde arkasındaki gerçekler ilgi çekmektedir. Bu analizde, Andrew Heywood’un hiper-küreselciler ile küreselleşme şüphecileri arasındaki tartışmalara farklı açılardan yaklaşımını okuyucularımıza sunuyoruz. Ekonomik küreselleşme efsane mi yoksa gerçek midir? Ulusal ekonomiler etkin bir biçimde tek bir küresel sisteme mi dahil edilmiştir yoksa aslında hiçbir şey değişmemiş midir? Dünya ekonomisi … Ekonomik küreselleşme teorileri: Ekonomik küreselleşmenin perde arkası yazısına devam et

0 comments

Bir Cevap Yazın