Çin Ordusu: Çin Halk Kurtuluş Ordusu etkinliğini yitiriyor mu?

//Çin Ordusu: Çin Halk Kurtuluş Ordusu etkinliğini yitiriyor mu?

Çin Ordusu: Çin Halk Kurtuluş Ordusu etkinliğini yitiriyor mu?

Çin deyince aklımıza komünist parti yönetimi ve Çin Ordusu gelmektedir. Günümüz Çin Ordusu görünüşe göre Çin Komünist Partisi’nin kontrolündedir. Tek parti idaresi altındaki Çin’de Çin Ordusu generalleri statülerini muhafaza etmeye çalışmaktadır. Ekonomideki kaçınılmaz liberalleşme eğilimleri, Çin Ordusu üzerinde de etkisini göstermeye başlamış olmalıdır. Ancak, bu konuda şüpheler vardır. Çin ordusu ile ilgili bir çok soru bölgeyle ilgili olan askeri-siyasi uzmanlarca sorulmakta, Think Tank merkezlerinde tartışılmaktadır. Stratejikanaliz.com olarak biz de bu tartışmaların dışında kalmak istemedik. 

Çin Halk Cumhuriyeti 

Doğu Asya’da bulunan Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Çin Denizi, Kuzey Kore ve Vietnam arasında bulunan Kore Körfezi, Sarı Deniz ve Güney Çin Denizi ile çevrilidir. Çin Halk Cumhuriyeti’nin yüzölçümü 9.596.960 km²dir. Çin’in yüzölçümü Amerika Birleşik Devletleri’nden biraz küçüktür. Çin Halk Cumhuriyeti, nüfus olarak dünyanın en kalabalık ülkesidir. Nüfusun ezici çoğunluğu ülkenin doğu yarısında bulunur. Geniş dağlık ve çöl alanlarına sahip olan batı bölgesi seyrek nüfusludur. Toplam nüfusta dünyada birincil olmakla birlikte, toplam yoğunluk Asya ve Avrupa’daki diğer birçok ülkeden daha azdır. Yangtze ve Sarı Nehir vadileri, Xi Jiang Nehri deltası, Pekin çevresinde Sichuan Havzası ve Shenyang çevresindeki sanayi bölgesi yoğun nüfusludur.

Çin Milleti’nin tarihi, M.Ö. 2500’lü yıllara dayanmaktadır. Yüzyıllar boyunca Çin, dünyanın geri kalanına sanat ve bilim dallarında öncülülük etti. Ancak 19. ve 20. yüzyılın başlarında ülke sivil kargaşaya sürüklendi. Büyük kıtlıklara, askeri yenilgilere ve yabancı işgallerine maruz kaldı.

Çin, II. Dünya Savaşı’nda 14 Milyon Kişi kaybetti.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra, MAO Zedong yönetimindeki komünistler, Çin’in egemenliğini temin ettiler, günlük yaşam üzerinde sıkı kontroller uygulayan otokratik bir sosyalist sistem kurdular. Mao Zadong’un bu gayretleri, 45-75 milyon insanın hayatını kaybetmesine yol açtı. Bu kayıplar tahmini olsa da, Çin Halk Cumhuriyeti’nin altı yıl devam eden II. Dünya Savaşı esnasındaki insan kayıplarından en iyimser tahminle üç kat daha fazladır.

1978’den sonra, MAO’nun ardılı olan DENG Xiaoping ve diğer liderler serbest pazara yönelik ekonomik kalkınmaya odaklandılar.

1990’lı yılların başından bu yana Çin, küresel anlamda yardımlarını ve uluslararası organizasyonlara katılımını artırmıştır.

2000’lere doğru Çin Halk Cumhuriyeti’nde üretim dört kat arttı. Nüfusun büyük bir kısmı için yaşam standartları dramatik bir şekilde gelişti. Kişisel ihtiyaçlar ve beklentiler değişti. Köylerden şehirlere göç hızlandı. Ancak siyasi kontroller hala sıkı durumdadır.

in Halk Cumhuriyeti ABD yüzölçümü mukayesesi

Çin Halk Cumhuriyeti ABD yüzölçümü mukayesesi

Çin Ordusu’nun askeri gücü

Çin Halk Cumhuriyeti Ordu mevcudu 2,3 milyondur. Bir kıyaslama yapmak açısından Çin Ordusu’nun gücünü İngiltere Ordusu ile kıyaslayacağız. Resmi açıklamalara göre İngiltere Ordusu’nun personel mevcudu 225 bin civarındadır. İngiltere Royal United Services İnstitüte profesörü Malkolm Çarmers’e göre Çin ile İngiltere arasında bir anlaşmazlık çıkarsa -on yıllardır büyük bir askeri güç olarak kabul edilmese bile – İngiltere’nin Çin’i mağlup etme kapasitesi vardır. Rusya stratejiler ve teknolojiler analiz Merkezi uzmanı Vasiliy Kaşin de Malkolm Çarmers’le aynı kanaatte olduğunu ifade etmiştir.

Çin Halk Cumhuriyeti’ni idare eden Komünist Parti idarecileri, Malkolm Çarmers ve Vasiliy Kaşin gibi askeri uzmanların gözlemlerinin farkındadır. Çin ordusunun teknolojik gelişmesi, son 40 yılda  bütün dünya kamuoyunun dikkatini çekmektedir. Kıyaslamada kullandığımız İngiltere Silahlı kuvvetleri ise hiç bitmeyen bütçe kısıtlamalarından etkilenmektedir. Kraliyet Ordusu’nun asker mevcudu azalmaktadır. Buna rağmen İngiltere kendi askeri birliklerini dünyanın uzak bölgelerine ulaştırmada daha etkin imkanlara sahip görünmektedir. İngiltere Ordusu, birliklerini eğitmede ve bunları modern silah araç ve gereçlerle birlikte  donatma çabalarında Çin’i geride bırakmaktadır.

Çin‘in İngiltere ve ABD gibi denizaşırı harekat yapabilecek bir orduya sahip olmak istediği artık sır olmaktan çıkmıştır. Çünkü, ABD, İngiltere, Japonya, Hindistan, Rusya, Güney Kore, Vietnam vb. gibi bölgeyle doğrudan ilgili olan ülkelerin bütün istihbarat gayretleri, Çin-Kuzey Kore ve özelde Pasifik Bölgesi üzerine odaklanmıştır. Güney Amerika, Afrika ve Orta Doğu başta olmak üzere, küresel coğrafyada ekonomik yatırımlar yapan Çin’in, kendi denizaltısına sahip olmak istemesi, uzay hakimiyeti yarışında yer almaya çabalaması günümüzde yadırganmamaktadır.

Çin Ordusu ve siyaset ilişkisi

Dünya ile bütünleşmeye çalışan Çin’de, son dönemde siyasetle ilgili iddialı basın açıklamalarının “hala” Çin Halk Cumhuriyeti içindeki donanma subayları tarafından yapılması, generallerin Çin siyaseti üzerindeki etkisinin devamı olarak algılanmaktadır.

Bir kaç ay önce, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun kuruluş yıl dönümü 30 Temmuz 2017’de 12 000 askeri personelin katıldığı törenlerle kutlandı. Çin Devlet Başkanı Xi Jingping, törende yaptığı konuşmada, “Dünyanın barış içinde olmadığını, Çin Ordusu’nun dünyanın en güçlü ordusu olacağını, Çin Ordusu’nun doğrudan doğruya Çin Komünist Partisi’nin emrinde olduğunu ve partiye hizmet edeceğini” ifade etti.

Çin Komünist Partisinin (CPC) Merkezi Sekreteri ve Merkezi Askeri Komisyon (CMC) genel sekreteri Xi Jingping iki gün sonra, 1 Ağustos 2017 günü verdiği beyanatta “Çin ordusu son beş yılda siyasi ortamını, örgütsel biçimini, askeri gücünü ve çalışma biçimini yeniden şekillendirdi.”dedi.  Askeri dergide yer alan bir reform analizine göre, bu beş yıl boyunca Çin, Xi Jingping liderliğinde Çinli karakteristik özelliklere sahip bir askeri güç sistemi kurma konusunda tarihi adımlar attı. Ulusal savunma ve silahlı kuvvetler reformunu geliştirdi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jingping, ülkesini kuşatan tehdit ortamına sık sık işaret etmektedir. Çin Hükümeti’nin Tayvan ile arasında sınır ve toprak anlaşmazlığı bulunmaktadır. Çin, Kuzey Kore’nin balistik füze denemelerinden rahatsızdır. Çin-Kuzey Kore ilişkileri inişli-çıkışlıdır. Üstelik Kuzey Kore, sürekli olarak ABD’yi kışkırtmakta, süper güç ABD’nin bütün dikkatlerini Pasifik Bölgesi’ne yoğunlaştırmasına sebep olmaktadır.

Çin, Güney Kore ile Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Kore’yi gerekçe göstererek, bölgede askeri yığınak yapmasından ve tatbikat icra etmesinden tedirginlik duymaktadır.

Bu arada Çin hükümeti, Güney Çin Denizi’nde bulunan  3 milyon kilometrekare büyüklüğündeki bölgenin yüzde 80’i üzerinde hak iddia etmektedir. Çin, yapay adalar üzerine hava üssü ve sivil tesisler kurmaktadır. Güney Çin Denizi’nin yer altı kaynakları açısından çok zengin olduğu iddia edilmektedir.

Güney Çin Denizi’nde Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi bölge devletleri de hak iddia etmektedir. ABD yönetimi, ihtilaflı Güney Çin Denizi’nin uluslararası sulara dahil olduğunu ileri sürmektedir.

ABD yönetimi, tartışmalı sulardaki yapay adalarda bir çok tesis inşa eden Çin’e “uluslararası hukuku ihlal ederek bölgeyi askerileştirdiği” suçlamasında bulunmaktadır.

Çin ordusu yetkilileri, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun (ÇHKO) internet sitesinde yer alan makalelerde Amerikalı yetkililerin, Güney Çin Denizi’nde Pekin yönetiminin etkinliğinin kısıtlanması yönündeki açıklamalarına sert tepki göstermektedir.

By | 2017-12-07T19:41:59+00:00 Kasım 4th, 2017|Asya|0 Comments

About the Author:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?

%d blogcu bunu beğendi: