Avrupa Birliği: İngiltere’nin ayrılmasından sonra Avrupa Birliği

//Avrupa Birliği: İngiltere’nin ayrılmasından sonra Avrupa Birliği

Avrupa Birliği: İngiltere’nin ayrılmasından sonra Avrupa Birliği

27 üyeli Avrupa Birliği’nin temelleri 25 Mart 1957’de Roma’da atıldı. 2017 yılında 60. doğum gününü kutlayan Avrupa Birliği hala yapı olarak zayıf durumda. Krizlere müdahale edebilecek askeri ve ekonomik kaynakları kağıt üzerinde var olsa da uygulamada ortak karar alınamıyor. . Avrupa Birliği’nin geleceği özellikle 2008’den beri devam eden ekonomik krizler nedeniyle bugün de sorgulanıyor. 2008 ekonomik krizinden sonra Birleşik Krallık (Britanya)’ın AB’den ayrılması Avrupa Birliğini sarstı. Bazı uzmanlara göre 23 Haziran 2016’da yapılan referandumla İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması, Avrupa Birliği’nin geleceğinde olumsuz rol oynayabilir. Yönetimde Almanların rol oynadığı Avrupa Birliği’nin çok daha daha fazla esnekliğe ihtiyacı var. Geçen 60 yılda AVRUPA PROJESİ çoğu kere daimi bir kriz halinde olma izlenimi vermiştir.

21. yüzyılda Avrupa Birliği(AB)’nin misyonu

Avrupa Birliği’nin misyonu “Kendi halkları için barış, refah ve istikrar sağlamak, kıt’adaki bölünmeleri aşmak, halkının güven içinde yaşamasını sağlamak, dengeli bir ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik etmek, küreselleşmenin zorlukları ile baş etmek, Avrupa halklarının çeşitliliğini korumak, Avrupalıların değerlerini (sürdürülebilir kalkınma, sağlıklı bir çevre, insan hakları ve serbest piyasa ekonomisine saygı gibi) korumak” şeklinde tanımlanmıştır. 

Avrupa Birliği (AB)’nin nüfusu ve yüzölçümü

Avrupa Birliği (AB)’nde eğitim politikası, nüfus artışı, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) miktarı, Avrupa Birliği içinde ülkeden ülkeye değişir. Avrupa Birliği 4 milyon km² kadar bir yüzölçümüne sahiptir. Avrupa Birliği’nin nüfusu 2007 sayımlarına göre 447 milyon civarındadır.  Bu nüfusuyla Avrupa Birliği, Çin ve Hindistan’dan sonra dünyanın üçüncü büyük nüfusunu barındırmaktadır. Yüzey alanına göre, Fransa en büyük AB ülkesi, Malta ise en küçük Avrupa Birliği ülkesidir.

Avrupa Birliği’nde nüfus artış hızı

Avrupa Birliği’nde ölüm oranının, doğum oranına göre daha az olması, ortalama yaşam süresinin uzaması ve her yıl daha fazla insanın Avrupa Birliği ülkelerine göç etmesi yüzünden Avrupa Birliği nüfusu her yıl artmaktadır.

Avrupa Birliği’nde yaşam standardı

Yaşam standardı, gelire göre yapılan Satın Alma Gücü Standardına (PPS) göre her ülkenin yaşam kalitesi ayrı ayrı değerlendirilebilir. Kuzey ülkelerinin yaşam standardı, güney ülkelerine göre yüksektir.

Avrupa Birliği çevreyi koruyarak, yeni iş alanları yaratarak, bölgesel farklılıkları azaltarak, daha önceleri insanların yaşamadığı sınır ötesi alt yapılarını iyileştirerek yaşam standardını artırmaya çalışmaktadır.

Barış ve istikrar

Gerçek bir siyasi hedef olmadan önce, Avrupa’nın birleşmesi fikri filozoflar ve vizyon sahibi kişilerin zihninde sadece bir rüyaydı. Victor Hugo, örneğin, hümanist ideallerden esinlenen barışçıl bir “Avrupa Birleşik Devletleri ‘hayal etmişti. Rüya 20. yüzyılın ilk yarısında Avrupa kıtasının harap olduğu korkunç savaşlara tarafından paramparça edildi. Ancak, yeni bir umut, II. Dünya Savaşı’nın enkazından ortaya çıktı.

irleşik Krallık Avrupa Birliği'nden ayrıldı.

irleşik Krallık Avrupa Birliği’nden ayrıldı.

Birinci Dünya savaşı sırasında totalitarizme direnmiş olan insanlar Avrupa’da uluslararası kin ve rekabete son vermeye ve sürekli bir barış için Avrupa’da gerekli koşulları yaratmaya karar verdiler. 1945 ve 1950 yılları arasında, Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi ve Winston Churchill’in de dahil olduğu bir kaç cesaretli devlet adamı yeni bir döneme girmek için kendi halklarını ikna çabasına girişti. Batı Avrupa’da ülkeler arasında eşitlik esasını gözeten, ortak çıkarlara dayalı yeni yapılar ortaya çıkarılabilirdi .

Robert Schuman (Fransız Dışişleri Bakanı) Jean Monnet’ten esinlenerek  9 Mayıs 1950’de Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) kurulmasını önerdi. Bu öneriye göre, birbirleriyle savaşan ülkeler kömür ve çelik üretiminde ortak bir Yüksek Otorite altında toplanmış olacaktı. Pratik ama daha da çok simgesel şekilde, savaşın hammaddesi, uzlaşma ve barışın aracı haline geliyordu.

By | 2018-01-07T17:11:53+00:00 Ocak 7th, 2018|Avrupa|0 Yorum

About the Author:

KKK’lığından emekli (2012) topçu kurmay albay. Çeşitli Kara Kuvvetleri birliklerinde batarya, tabur ve alay komutanlığı yaptı. 1997-2003 yılları arasında Güneydoğu Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı Karargahı’nda, 2005-2008 yılları arasında Heidelberg Kara Unsur Komutanlığı Karargahı’nda görev yaptı. 10 yıldan fazla süren NATO görevlerini müteakip, Dağ ve Komd.Tug.K.Yrdc. (Hakkari) ve 3.Taktik P.Tüm.Kur.Bşk. (Hakkari) görevlerinde bulundu. NATO, Küresel Siyaset, Küresel Terörizm konularında serbest yazardır. İngilizce ve Almanca bilmektedir. “Siber Savaşlar ve Uluslararası Çatışmalar (New York Eyalet Üniversitesi/ABD) ve “Savaş Paradoksları (Princeton Üniversitesi/ABD) konularında sertifika sahibidir.

Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?

%d blogcu bunu beğendi: