Asimetrik savaş nedir? Hedefleri nelerdir? Nasıl uygulanır?

//Asimetrik savaş nedir? Hedefleri nelerdir? Nasıl uygulanır?

Asimetrik savaş nedir? Hedefleri nelerdir? Nasıl uygulanır?

Asimetrik savaş nedir?

Asimetrik savaş, savaşan tarafların güçlerinin birbirine denk olmaması durumudur. Asimetrik savaş, güçsüz olanın daha güçlü olana karşı yürüttüğü gayrinizami harp unsurlarını da barındıran savaş yöntemidir.

Amerikan askeri planlamacıları, ‘terörizme karşı savaş’ı bir çeşit asimetrik çatışma olarak nitelemektedir.

Asimetrik savaş, terörist faaliyetlerin de içinde bulunduğu çok çeşitli eylemler içerir.

Asimetrik savaş kim tarafından yapılır?

Asimetrik savaş, daha çok konvansiyonel savaşla işgalcileri mağlup edemeyeceğini anlayan yerel kuvvetler tarafından yapılır. Bu yüzden asimetrik savaşa katılanlar, yerel halk tarafından geniş ölçüde desteklenir. İşgalci devlet ya da devletlerin yerli halka kötü davranması, asimetrik savaş yöntemlerini uygulayanların başarı şansını yükseltir.

Bu yeni mücadele şekli Soğuk Savaş dönemini hatırlatmaktadır. Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi, terörizmle savaşmaya karar veren ülke veya ülkeler, ittifaklar/koalisyonlar oluşturarak, uzun ve ideolojik bir savaşı göze almaktadır.

Asimetrik savaş ve müttefikler

Asimetrik savaşta müttefik edinmek kolay değildir. Çünkü, hiç bir devlet  uluslararası kabul görmüş harp kurallarının geçerli olmadığı asimetrik savaşta yer almak istememektedir.

ABD’nin Afganistan’da icra ettiği asimetrik savaşa Türkiye hariç, çoğu Müslüman ülke katılmak istememiştir.

Savaş süresince Müslüman ülkelerde Amerikan aleyhtarlığı artış göstermiş, kökten dincilik geniş taraftar gruplarına kavuşmuştur.

ABD ve Batı ülkeleri Taliban etkisiyle Pakistan’ın kökten dincilerin eline geçmesinden korkmaktadır. Çünkü, Pakistan’ın elinde miktarı bilinmeyen ölçüde atom bombası vardır.

Benzer şekilde, ABD’nin Afganistan ve Irak gibi  İslam ülkelerinde uyguladığı asimetrik savaşın etkisiyle Suudi Arabistan da bile yönetim sallantıya düşebilir hatta Taliban benzeri örgütlerin eline geçebilir. Bu durum Suudi Arabistan’daki petrol kaynaklarının kökten dincilerin eline geçmesine neden olabilir.

Terörizm, istenmeyen bir yönetimi zayıflatmak için şiddetin politik kullanımıdır. Terörizm ayaklanmanın ilk safhasıdır. Tek başına terör herhangi bir hükümeti devirmiş ya da işgalci bir gücü defetmiş değildir.

Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül 2001 saldırılarının El Kaide ve Taliban örgütü tarafından planlanarak icra edildiğine kanaat getirmiştir. Amerika, 7 Ekim 2001 tarihinde Taliban ve El Kaide terör örgütlerini Afganistan topraklarında imha etmek maksadıyla  “Operation Enduring Freedom” kod adıyla bir askeri harekat başlatmıştır. İngiltere, başlangıcından itibaren Amerika ile birlikte  Afganistan operasyonuna  katılmıştır. NATO İttifakı da ABD ve İngiltere’nin yanında yer almıştır.

Asimetrik savaş örneği: Afganistan Savaşı

Afganistan’daki savaş, tipik bir “asimetrik savaş” olarak tarihe geçmiştir. Afganistan’da ABD liderliğinde üstün silah, araç ve gereçlerle donatılmış büyük bir uluslararası güç meydana getirilmiştir. Karşıt kuvvetler ise yıllardır Afganistan’ın tamamını ele geçirerek şeriat esasına dayalı bir İslam devleti kurmak isteyen Taliban örgütü idi. Aslında, asimetrik savaşın tanımında da yer aldığı şekliyle, her iki taraf arasında olağanüstü bir kuvvet farkı vardı.

Afganistan Savaşı (2001-2014) eşit olmayan iki güç arasında halen devam etmektedir. ABD liderliğindeki ittifak, olağanüstü askeri gücüne rağmen Taliban’ı Afganistan topraklarından söküp atamamış, tam tersine Taliban’ın Pakistan topraklarında da üs bölgeleri elde etmesine neden olmuştur.

Asimetrik savaş ne zaman biter?

‘Asimetrik Savaş’ın en önemli özelliklerinden birisi de, asimetrik savaşın ne zaman biteceğinin belli olmaması yani asimetrik savaşın uzun sürmesidir. ABD-Taliban terör örgütleri arasındaki mücadelenin ne zaman biteceğini tahmin etmek zordur.

Asimetrik savaş, çoğu kere ideolojik bir savaştır. Asimetrik savaş normal bir savaştan farklıdır.

Normal bir savaşın hedefleri şunlar olabilir:

  • Düşman kuvvetlerini yok etmek,
  • Bir bölge veya araziyi ele geçirmek,
  • Bir bölge veya araziyi elde tutmak,
  • Politika ile elde edemediğimiz diğer istek ve arzularımızı düşman zorla kabul ettirmek.

‘Asimetrik savaş’ın hedefleri

Asimetrik savaş, normal bir savaş gibi, belirli bir yeri işgal etmekle veya ele geçirmekle sona ermez. Asimetrik savaşta teslimiyet söz konusu değildir.

Asimetrik savaş, iki taraftan birinin savaştan vazgeçmesiyle, daha çok kendiliğinden sona erer.

ABD liderliğindeki ittifakın Afganistan’ı terk etmesiyle, Taliban terör örgütünün Afganistan’da ‘asimetrik savaş’ icra etmesine gerek kalmamıştır.

Ancak, Taliban gibi örgütlerin asimetrik çatışmayı dünya genelinde devam ettirmek isteyebilecekleri hususu dikkate alınmalıdır.

Sömürgeci güçler ve asimetrik savaş

Bazı teorisyenlere göre ise, asimetrik savaş, hedef alınan bir ülkede bilinçli ve planlı olarak uygulanan çatışma ve şiddet hareketleridir.

Bu manada asimetrik savaş, küresel sömürü güçlerinin, hedef aldıkları bir ülkeyi içten çökertmek için dinsel ve etnik farklılıkları, ekonomik ve sosyal sorunları kullanarak uyguladıkları kuralsız şiddet hareketleri, bağımsız çatışmalar ve terör eylemleridir.

Kitle iletişim araçları ve her türlü propaganda yöntemi asimetrik savaşta yaygın olarak kullanılır.

Bu yüzden tek bir devletin ittifak kurmadan kendisine karşı uygulanan asimetrik savaşı bertaraf etmesi kolay değildir.

Kaynaklar:

¹ Asymmetric Warfare

By | 2017-03-26T18:37:05+00:00 Mart 26th, 2017|Harp ve Strateji|0 Comments

About the Author:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?

%d blogcu bunu beğendi: