Antibiyotikler Öldürücü Olabilir mi?

//Antibiyotikler Öldürücü Olabilir mi?

Antibiyotikler Öldürücü Olabilir mi?

Burcu Akın, Uzman Eczacı 

Antibiyotikler Öldürücü Olabilir mi?

Antibiyotikler dünyada yanlış kullanılmaya devam ediyor. Antibiyotikler ABD’de reçetelerde altı kat daha fazla yer alıyor. Üstelik hiç bir tıbbi açıklaması olmadığı, ne işe yarayıp yaramadığı bilinmediği halde, doktorlar bronşite de antibiyotik yazmaya devam ediyorlar. Boston’daki Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Jeffrey Linder’in açıklamasına göre antibiyotiklerin gereksiz kullanılmasını önlemek için gösterilen gayretler boğaz ağrısında antibiyotik reçeteleri yazılmasında mütevazi bir azalmaya neden oldu. Ancak, antibiyotiklerin bronşitte kullanılmasında hiç bir azalma gözlenmedi. Doktorlar, dün olduğu gibi bugün de aynı tempoda antibiyotik yazmaya devam ediyorlar.

Dr. Jeffrey Linder katıldığı bir tıp konferansında muhabirlerin sorusunda verdiği yanıtta “Doğru antibiyotik reçetesi yazma oranının çok gerisindeyiz.” dedi.

Dr. Linder ve ekibinin yaptığı analiz esnasında 1997-2010 yılları arasında ABD’de 94 milyon kişinin boğaz ağrısı ve bronşitten doktorlara baş vurdukları kayıtlardan çıkarıldı. Doktorlar bu hastalardan boğaz ağrısı olanların %60’ına antibiyotik yazdı. Yine aynı dönem içinde akut bronşit teşhisi konulan hastaların %73’üne antibiyotik yazıldı. Normal şartlarda boğaz ağrısı şikayeti ile doktora başvuran hastaların en fazla %10’u kadarına antibiyotik yazılmalı idi. Bu hasta grubundan akut bronşit teşhisi konulan hastaların ise hiçbirisine antibiyotik yazılmaması gerekiyordu.

Dr. Linder’in açıklamasına göre doktorlar hastalarına sadece bol bol antibiyotik yazmakla kalmıyorlar, genellikle de yanlış antibiyotik yazıyorlar.   Doktorların büyük çoğunluğu hastalarının tedavisi için yeni antibiyotikleri yazıyorlar. Streptococcus (streptokok) bakterisi yeni piyasaya sürülen antibiyotiklerin çoğuna karşı direnç gösteriyor. Fakat penisiline karşı streptococcus (streptokok) bakterisi dirençli değil. Çalışmada boğaz ağrısı şikayeti ile doktora başvuran hastaların sadece %9’unun reçetesine penisilin yazıldığı görüldü. Çalışma periyodu içinde bu oranın değişme göstermediğine tanık olundu. Çalışma dönemi içinde boğaz ağrısı şikayetlerinde azithromycin (azitromisin) yazılma oranı %5’ten %15’e yükseldiği kayıt altına alındı.

Dr.Linder’in dediğine göre antibiyotik kullanılmasının azaltılmasına yönelik çabalar tamamen de sonuçsuz kalmadı. ABD’de 1990’da doktorlar arasında boğaz ağrısı şikayetlerinde antibiyotik yazma oranı %80’iken, bu oran 2000 yılında %70’e düştü.  Fakat, 2000’den günümüze kadar geçen 13 yıl içerisinde antibiyotik yazılmasının azaltılmasında her hangi bir iyileşme saptanamadı.

Bazı iyileştirmeler:

Dr. Linder, son yıllarda boğaz ağrısı şikayeti ile doktora başvuranların sayısında azalma olduğunu, bunun iyi bir haber olabileceğinin altını  çizdi. Dr. Linder, 1997 (%7.5) ile 2010 (4.3) yılları karşılaştırıldığında, boğaz ağrısı şikayetinden doktora başvuranların sayısında %3.2’lik bir azalma olmasının en önemli nedeni olarak, hastaların bilinçlenmesini gösterdi.

Fakat konu bronşit olunca ne hastalar, ne de doktorlar gerekli mesajı alabilmiş değiller. Akut bronşitten ilk kademe sağlık merkezlerine ve hastanelere başvuranların sayısı 1996’da 1.1 milyon iken, bu oran 2010’da 3.4 milyona yükseldi.

Akut bronşit akciğer bronşlarının şişmesi ve iltihaplanmasıyla ortaya çıkar. Çoğunlukla viral enfeksiyon olan grip ve soğuk algınlığından sonra görülür.

Dr. Linder “Akciğer bronşlarının şişmesi ve iltihaplanmasıyla ortaya çıkan akut bronşitin neden olduğu öksürük 3 hafta sürer. Ancak insanlar 5- 8 günde iyileşme bekliyor.” dedi.

Doktıorlar hastaları talep ettiği için kendilerini antibiyotik yazmak zorunda hissediyorlar. Dr. Linder konuşmasında “Hastalarımıza bir iki dakika zaman ayırıp, antibiyotiğin zararının faydasından çok olabileceğini anlatmak istediğimizde, hastalarımız yanımızdan uzaklaşıyor” dedi.

Texas A&M sağlık Bilim Merkezi (Health Science Center)’den Prof. Edward Septimus “Gereksiz antibiyotik kullanımı alerji, mide bulantısı, enfeksiyon gibi yan etkilere neden olmaktadır. Üstelik , Clostridium difficile gibi bazı zararlı bakterileri antibiyotiğe dayanıklı hale getirmektedir.” diyerek gereksiz antibiyotik kullanımının yan etkilerine dikkat çekti.

Dr. Linder “Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin açıklamalarına göre her yıl 2 milyon kişinin mikrobik-dirençli bakteri hastalıklarına yakalandığını, bunlardan 25 000 kadarının ise öldüğünü” vurguladı.

Dr. Linder son yıllarda tıp dünyasında irritabl barsak sendromu gibi bazı hastalıkların antibiyotik kullanımının yan etkisi olarak ortaya çıktığına dair inancın her geçen gün daha da arttığını söyledi.

Dr. Linder her seviyede yapılan bir çok çalışmaya rağmen, yanlış antibiyotik kullanımının önün geçilemediğini belirtti.

Sonuç:

Antibiyotikler önemli ilaçlardır. Antibiyotikler, bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarla savaşmaya yardım eder. Antibiyotiğin artık etki etmediği durum, yani “antibiyotiğe direnç oluşması” tıp biliminde önemli ve büyük bir sorundur. Antibiyotiğe direnç oluşması dünyada ve Türkiye’de insan sağlığı için en büyük tehlikelerin başında gelmektedir.

ABD’deki son çalışmalarda da tespit edildiği gibi, antibiyotiğe direnç oluşmasının en büyük nedeni, antibiyotiğin aşırı kullanılması ve uygun olmayan şekilde doktorlarca reçetelere yazılmasıdır.

Antibiyotiğin reçetede yazıldığı gibi, tek bir doz atlanmadan, reçetede belirtilen gün sayısı kadar kullanılması, bu suretle antibiyotiğe karşı direnç oluşmasının önüne geçilmesi, sadece ABD’nin değil, gelecek nesilleri de düşünerek bütün dünyanın sorunu olmalıdır.

Konunun önemine dikkat çekmek için her yıl 18 Kasım günü Avrupa’da “Antibiyotik Farkındalık Günü” olarak kutlanmaktadır.

Kaynak: MedScape

By | 2013-11-23T15:45:52+00:00 Kasım 23rd, 2013|Sağlık|0 Comments

About the Author:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?

%d blogcu bunu beğendi: