Çatışma Sebepleri ve Çatışma Türleri

Ali Yener | 22 Kasım 2013 Cuma

Çatışma Sebepleri ve Çatışma Türleri

Örgütsel çatışmalar için onlarca sebep saymak mümkündür. Bunlardan en önemlileri sırasıyla (Can, 1999; Ertürk, 1998; Reitz, 1977; Türk & Süngü, 2004)); fonksiyonel bağımlılık, yani yapılan iş bölümü gereği birlikte çalışma mecburiyeti olması, sınırlı kaynaklar, ortak karar verme gerekliliği, yeni uzmanlara muhtaç olunması, amaç farklılıkları, iletişim farklılıkları, yönetim alanı ile ilgili belirsizlikler bir diğer ifadesiyle görev tanımının açık olmaması, çıkar farklılıkları, kişilik farklılıkları, işçi-işveren ilişkiliklerindeki kutuplaşmalar ile değişen şartların öngördüğü yeni nitelikler, bilgi kaynakları, personel farklılıkları, algılama farklılıkları, statü ve güç farklılıkları, denetim biçimi, ödüllendirme sistemleri ve zamanı algılama ufkundaki farklılıklar şeklinde sıralanmışlardır.

Çatışma Türleri:

Bu kadar çok çatışma sebebi oluca, kaynaklarının da çeşitliliği kaçınılmaz olmaktadır. Burada iki farklı sınıflandırmadan bahsedilecektir (Karip, 2010; Eren, 2003; Ertürk, 1998; Genç, 2005; Can, 1999):

Kaynaklarına Göre Çatışma Türleri:

1-Hissi yada psikolojik çatışma: Örgütte çalışanların farklı duygulara sahip olmalarından kaynaklanan çatışma türüdür.

2-Çıkar çatışması: En sık rastlanan çatışma türü olabilir. Maddi manevi her türlü paylaşım söz konusu olduğunda ortaya çıkan bir türdür.

3-Değer çatışması: Buna ideolojik çatışma da diyebiliriz. Ülkemizde çok sık görülen bir çatışma türüdür.

4-Mantık çatışması: Konuları farklı ele alış tarzından kaynaklanan çatışma türü olarak tanımlanabilir.

5-Amaç çatışması: Örgütlerde çok sık rastlanan bir amaç türüdür ve acilen çözülmezse örgütü ciddi tehlikeye düşürebilir.

6-Esas çatışma: Temel konuları ele alış ve algılayışla ilgili çatışma türüdür.

7-Gerçekçi ya da gerçekçi olmayan çatışma: Bazen çatışma konusu gerçek dışı bir konu da olabilir.

8-Kurumsallaşmış ya da kurumsallaşmamış çatışmalar: Mesela işçi- işveren sendikaları arasındaki çatışmalarda olduğu gibi kurumsallaşmış çatışmalar olduğu gibi, günlük ortaya çıkan ve kurumsallaşmamış çatışma türleri de vardır.

9-Cezalandırıcı çatışma: Tek amaç karşı tarafa zarar vermektir.

10-Yanlış atfedilen çatışma: Yanlış tarafa yönlendirilen çatışma türleridir.

11-Yanlış yöneltilen çatışma: Bir üsttekinden farklı olarak, taraflar karşı tarafı bilmelerine rağmen bunu başkalarına yöneltebilirler. Bu biraz da güç dengesizliği olması durumunda ortaya çıkar. Mağlup edilemeyecek rakiple uğraşmaktansa, bu çatışmaya onun bir alt ve daha zayıf grubuna yöneltebilirler. Mesela şefle çatışmak yerine memuruyla çatışmak gibi.

Çatışma Türleri
Çatışma Türleri

Çatışma Düzeyine Göre Çatışma Türleri: 

1-Birey içi çatışma: Örgüt çalışanından bazen kendi bilgi ve becerisinin dışında bir iş yapması istenmesi durumunda ortaya çıkar ancak bunu açığa vurmak da istemez. Çatışma kendi iç dünyasındadır.

2-Kişiler arası çatışma: Ast üst arasında veya aynı seviyedeki çalışanlar arasında görülebilir.

3-Grup içi çatışma: Grubun amaç, görev ve yöntemlerini algılayış biçimlerinden kaynaklanan grup içi bir çatışma türüdür.

4-Gruplar arası çatışma: Örgüt içindeki değişik gruplar arasındaki en sık rastlanan çatışma türüdür. Kurum kimliğinden de kaynaklanan bu çatışmaların çözümü hem daha zordur, hem de daha uzun sürer.

5-Organizasyonlar arası çatışmalar.

Yorumlar

yorumlar