Hitlerin Yönetim Teknikleri

Hitlerin Yönetim Teknikleri ve Nazi Partisi

Ahmet Akın, (E) Topçu Kurmay Albay

Hitlerin yönetim tekniklerinin ip uçları “Kavgam (Mein Kampf)” adlı kitabında yer alır. Adolf Hitler yönetiminin başlangıcı Ağustos 1934 tarihidir. Hitler iktidarı ele geçirir geçirmez, kanun yapma yetkisini derhal ele geçirmiş, yerel yönetimleri yeniden yapılandırmış, siyasi partileri yasaklamış, sonuçta yarı tanrı rolündeki Hitler tek ‘Önder (Führer)’ olmuştur.

Aslında Adolf Hitler, 1934’e kadar Cumhurbaşkanı Hindenburg tarafından şansölyelikten azledilebilirdi. Ancak, azledilmedi.

Ağustos 1934’te Hindenburg ölünce Adolf Hitler Cumhurbaşkanlığı ve Şansölyelik makamlarını birleştirme ve kendisini lider ya da önder (Führer) ilan etme fırsatını yakaladı.

Hitlerin yönetim teknikleri ve Nazi Partisi

Nazi Partisi’ne göre bireyin hiç bir önemi yoktu. İnsandan daha önemlisi devlet yani güçlü bir Merkezi Hükümet idi. Bireylerin görevi Merkezi Hükümet tarafından kendilerine verilen vazifeleri yapmaktı. Naziler tarafından bayanlar iyi bir ev kadını ve anne olmak için, erkekler ise iyi birer işçi ve asker olmak için eğitildi.

Hitler kendisini Führer (Lider, önder) ilan ettikten sonra, Alman halkını kontrol etmek için bir çok yöntemler geliştirdi. Almanya’da Nazi Partisi’nin iktidarda kalması için ek yaptırımlar uyguladı. Hitler’in aldığı önlemler hem politik rakiplerine, hem de doğrudan halka yönelikti. Muhalefet partileri ve halk ne olduğunu bile anlamadan birden bire özel hayatlarının ve iş ortamlarının Naziler tarafından kontrol edilmeye başlandığını gördü.

Hitlerin yönetim tekniklerinin icrası

Nazi Partisi’nin amacı insanların siyasi, sosyal ve çalışma hayatlarını her yönüyle kontrol etmekti. Hitler halkı kontrol etmek için karışık propaganda ve sindirme teknikleri kullanıyordu. Propaganda, Hitler yönetiminin en önemli unsuruydu.

Propaganda:
Bir fikir ya da idealin tanıtım şeklidir. Fikir ya da idealin destekleyicileri ya da karşıtları tarafından üretilir. Propaganda genellikle hedef alınan kitlenin düşüncesini etkilemeyi amaçlar.

Aşağıda “Hitlerin Yönetim Teknikleri” içerisinde rol oynayan organlar kısaca özetlenmiştir.

Editörün Önerisi>>  Adolf Hitler ve Bilinmeyen Özellikleri
1.  Hitlerin Yönetim Teknikleri ve Hükümet (Siyasi): 

Hitler’in 1933-1934 yıllarında eline geçirdiği konsolide güçle ulusal hükümeti ve yerel yöntemleri kontrol ettiği idare  yönetim aracıdır.

Hitler tarafından uygulanan ustaca teknikler Hitler’in Almanya’da yönetimi tam olarak ele almasını sağlamıştır:

• Kanun yapma yetkisinin ele geçirilmesi

• Yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması

• Siyasi partilerin yasaklanması

• Hitler’in tek ‘Önder (Führer)’ olması

2. Hitlerin Yönetim Teknikleri ve Din (sosyal):

Hitler dini inancın Nazilerin insanların düşüncelerini kontrol etmelerine tehdit oluşturduğuna inanıyordu. Bu yüzden Hitler kilisenin, yani din faktörünün halk üzerindeki gücünü azaltmak için bir çok teknikler denedi.

Hitler’in dini inancın insanlar üzerindeki etkilerini azaltmak için aldığı önlemlerden bazıları şunlardır:

• Martin Niemöller ve Dietrich Bonhöffer gibi Nazi olmayan Katolik rahipler ve Protestan papazlar toplama  kamplarına gönderildi. Yani Hitler “sizinkiler-ve-bizimkiler” ayrımını yapmakta tereddüt etmedi.

Yahudiler’e ve Yehova Şahitleri’ne açıkça işkence edildi.

• Hitler ‘Krallık Kilisesi’ adında devlete ait bir kilise kurdu. İncil ve Haç’ı yasakladı.

• Naziler, Alman halkını eski Viking mitlerini ve törenlerini canlandırmaya, yeniden yaşatmaya teşvik etti. 

3. Hitlerin Yönetim Teknikleri ve Kültür (sosyal):

Hitler, Alman halkına Naziliğin empoze edilmesini ve Alman halkının tüm yönleriyle Nazileştirilmesini emretti.

Naziler insanlara sosyal ve özel yaşamlarında  neleri yapmaya izinli olduklarını dikte ettiler:

• Sanatçılar Nazi değerlerini tasvir eden resimler yapmak zorundaydı.

• Caz müziği yasaklandı.

• Yahudiler tarafından yazılmış kitaplar alenen yakıldı.

• Eşcinseller ideal bir ailenin Nazi imajına uymadıkları için zulüm gördü.

• 1936 Olimpiyat Oyunları Nazi propagandasının büyük bir başarısı olarak sunuldu.

4. Hitlerin Yönetim Teknikleri ve Çalışma  (iş hayatı):

Dr. Robert Ley, Alman İşçi Cephesi (DAF) başkanı olarak ‘beşikten mezara kadar’ Alman işçilerin hayatlarını kontrol etmekten büyük gurur duyardı.

Editörün Önerisi>>  Avrupa Birliği'nin Geleceği

Naziler’in Alman işçilerin hayatlarını nasıl kontrol ettiklerine dair örnekler:

• Ulusal İşçi Cephesi (RAD) gençleri bayındırlık işlerinde çalıştırdı.

• Hitler 1936’da zorunlu askerliği getirdi. Gençler Ulusal İşçi Cephesi emrinde bayındırlık hizmetlerinde çalıştırıldıktan sonra askere gönderildi.

• Nasyonal Sosyalist Nazi rejiminde 1933-1945 yılları arasında ‘Mutlulukla Kazanılan Güç (KdF: Kraft durch Freude)’ hareketi adı altında Berlin merkezli politik bir teşkilat oluşturuldu. KdF Alman İşçi Cephesi (DAF)’nin bir alt unsuru idi. Bu teşkilatın görevi, seyahatler dahil, Alman halkının boş zamanlarını düzenlemek, halkın ne yaptıklarını kontrol etmekti ve denetlemekti.

5. Hitlerin Yönetim Teknikleri ve Eğitim-gençlik (iş):

Gençlerin okul ve okul dışındaki yaşamları fanatik Nazi olabilmeleri için sürekli olarak kontrol altında tutuldu.

Okullar ile Gençlik Merkezlerinin Nazi’leştirilmesi için  alınan önlemler şunlardı:

• Nazi olmayan öğretmenler, öğretim üyeleri ve profesörler işten atıldı. Öğretmenlere Nazi Sosyalist Öğretmenler Derneği’ne katılma zorunluluğu getirildi.

• Ders kitapları öğrencilere Nazi politikasını ve ırkçı idealleri aşılamak için yeniden yazıldı.

• Tarih derslerinde Alman tarihi övüldü, göklere çıkarıldı.

• Nihai amaç gençleri savaşa hazırlamak olduğundan, fiziki eğitime ve beden sağlığına önem verildi.

• Kızlara aşçılık; erkeklere bilim ve matematik öğretildi.

• Erkekler için ‘Hitler Gençliği’ olmak zorunlu idi, bu fikir gençlere aşılandı ve gençler savaşa hazırlandı.

•’Nazi Kızları Gençlik Organizasyonu (BDM)’na katılım bütün kızlar için zorunlu idi; kızlara bu fikir aşılandı ve kızlar kilise hizmetlerine, aşçılığa ve çocuk doğurup yetiştirmeye hazırlandı.

6. Hitlerin Yönetim Teknikleri ve Terör (kontrol yöntemi):

Almanya Nazi Hükümeti uygulamaları sayesinde, Nazizm’i eleştirmenin, hükümetin emrettiklerinin dışında davranmanın  zor olduğu, son derecede güvensiz bir ülke haline geldi.

Nazi Devleti, kendisine muhalif olanları şu yöntemlerle korkutuyor ve sindiriyordu:

• SS: ‘Karagömlekliler’ olarak bilinir. Alman polis/askeri teşkilatıdır. Önder Hitler’in yakın korumasını sağlamak üzere kuruldu. Zamanla ‘Karagömlekliler’ ya da SS istihbarat, güvenlik ve polis kuvvetlerini de kontrol etmeye başladı; bu teşkilattaki istenmeyen kişileri temizledi.

Gestapo (Gizli Devlet Polisi)
Nazi Almanyası’nda politik muhalifleri yok etmek için kurulmuş olan acımasız bir organizasyondu. Diğer bir vazifesi de Nazi döneminde Yahudileri toparlamak ve yok etmekti.

• Blok liderleri: 1930-1945 yılları arasında NSGWP (Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi)’nin en düşük politik görevlisi idi. Blok lideri, kendi bulunduğu bölgede politik denetimden sorumluydu. Halkla Nazi Partisi arasındaki irtibatı sağlardı.

Editörün Önerisi>>  Almanya'da kooperatifler

• Binlerce muhalif tutuklandı.

• Nazi Halk Mahkemeleri kuruldu.

• Toplama kampları tesis edildi.

7.  Hitlerin Yönetim Teknikleri ve Propaganda (kontrol yöntemi):

Josef Goebbels Propaganda Bakanlığı’nı kontrol etti. Propaganda Bakanlığı’nın görevi Hitler’e itaati sağlamak ve Hitler’i putlaştırmak için insanların beyinlerini yıkamaktı.

Propaganda Bakanlığı Almanları Nazi görüşleri konusunda ikna etmek ve bütün Almanların Nazi fikir ve görüşlerine adapte olmalarını sağlamak için çok sıkı çalıştı:

• Nürnberg’te kitlesel mitingler düzenlendi.

• Gazetelere sansür uygulandı.

• Halka çok ucuza radyo satıldı. Ama radyo yayınları kontrol edildi.

• Sinema filmleri kontrol edildi. Filmlerin ana konusu savaşı yüceltmek ve Yahudileri boyunduruk altına almaktı.

• Halka açık yerlerde hoparlörler ile Nazi propagandası yapıldı.

• Hitler tarikatlaştırıldı- Hitlerin fotoğrafları her yerde idi. Hitler Almanya’nın kurtarıcısı olarak tasvir edildi.

• İnsanlar performansını ve hareketlerini daha iyi görsünler diye, Hitler görsel ve işitsel kitlesel yayın araçlarını çok etkili kullandı. Hitler, kendisinin kahraman olduğu dramatik sahneler canlandırdı. İnsanların kendisine kolayca inanmasını sağlamak için Mesih figürleri kullandı. Ses ve görüntüsünün karizmatik olması ve halkı etkilemesi için eğitim aldı.  Daima insanların duygularına hitap etti. Nefret ve sevgi söylemlerinden yararlandı.