Hitler'in bilinmeyen özellikleri

Adolf Hitler ve Bilinmeyen Özellikleri

Ahmet Akın, (E) Kurmay Albay
Adolf Hitler ve Bilinmeyen Özellikleri

Adolf Hitler, 20 yüzyılın ilk yarısına damgasını vurmuş bir liderdir. Siyasetçilerin, askerlerin ve ekonomistlerin Hitler’in yaşamından ve uyguladığı politikalardan alacakları çok ders vardır.

  • Irk ayrımcılığı veya kafatasçılık,
  • dinsel veya mezhepsel düşmanlık,
  • bitmek tükenmeyen bilmeyen ihtiras dün Almanları nasıl felakete götürdüyse; hiç şüphesiz Hitler’in bu politikalarından ders almayanları da felakete sürükleyecektir. Tarihin bize dikte ettiği hakikat budur.

Hitler’in iktidarda kaldığı 12 yıl boyunca Almanlar sadece Hitler’i “ağızları açık” dinlemekle yetinmişlerdir. Hitler ne diyorsa o doğrudur demişlerdir. Hatta Hitler’i Tanrının Alman Milletine lütfu olarak görmüşler, kutsamışlardır. Hitler’in yönetimdeki hataları görülmemiş ya da propaganda makineleri tesiriyle görülememiştir. Kaçınılmaz son ise  Alman Milletinin tarih önündeki utancı ve felaketi olmuştur.

Bu yazıda kısaca Hitler’i sizlere tanıtmaya çalıştık. Tarih, öğrenmek isteyenler için sayısız derslerle doludur.

Nazi Almanyası Lideri Adolf Hitler’in bilinmeyen özellikleri

Adolf Hitler Nazi Almanyası’nın 1933’ten 1945’e kadar lideriydi.  Hitler II. Dünya Savaşı’nı başlatan ve soykırımla 11 milyon insanı katleden asker, politikacı, teorisyen, ressam ve yazardır.

Kimilerine göre Almanların efsane kahramanı, kimilerine göre ise Almanların başını belaya sokan en büyük hain olarak anımsanan Adolf Hitler 1889’da Avusturya’nın Linz şehrinde doğdu.

Politik yaşamı 1919’da Alman İşçi Partisi’ne (Deutsche Arbeiterpartei-kısa adıyla DAP) üye olmasıyla başladı. Bu parti 1920’de Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei; kısa adıyla NSDAP) adını aldı.

“Nazi” terimi “Nationalsozialistishe Deutsche Arbeiterpartei” in kısaltılmış şeklidir. Naziler, Yahudilerin planlı olarak katledilmesini “nihai çözüm (The final solution)” olarak görürlerdi. Nazilerin hedefinde komünistler, homoseksüeller, Yehova Şahitleri ve çingeneler de vardı. 1933-1945 arasında planlı olarak icra edilen soykırıma “Holocaust (Soykırım)” denir. Soykırım sürecinde 6 milyon Yahudi ve 5 milyon civarında da diğer hedef gruplardan insanlar Nazilerce öldürüldü.

Editörün Önerisi>>  Avrupa Birliği Nedir?

Soykırım nedeniyle Hitler tarihin en kötü, en acımasız insanı olarak anılır.

1932’lere gelindiğinde, Hitler’in arkasında yeterli halk desteği var gibiydi. Ancak, Temmuz 1932’de Alman cumhurbaşkanlığı için yapılan seçimi Paul von Hindenburg kazandı.

30 Ocak 1933’de Cumhurbaşkanı Hindenburg Hitler’i Almanya şansölyesi olarak atadı. Bir buçuk yıl sonra Hindenburg ölünce, Hitler Şansölyelikle Cumhurbaşkanlığı makamlarını birleştirerek kendisini “Führer  (Önder, Lider)” ilan etti.

Hitler, iktidarını Almanya’da I. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan Büyük Buhran (1929)’a borçludur.

Hitler, Almanya’da Nasyonal sosyalizmin kurucusudur. Hitler, Almanya’yı 12 yıl boyunca Nasyonal Sosyalizm ideolojisiyle yönetti.

Hitler, Almanya’nın I. Dünya Savaşı’ndan sonra karşılaştığı bütün sorunların suçlusu olarak Komünistleri ve Yahudileri işaret etti. Hitler’in Pan-Germanizm politikasının amacı, Avrupa’da yaşayan bütün Almanları bir araya getirmek ve Doğu’da Almanya’ya “Yaşam alanı (Lebensraum)” bulmaktı.

Hitler, bir politikacı ve asker olmanın yanı sıra aynı zamanda iyi bir ressam ve yazar idi.

Hitler’in hitabet kabiliyeti yüksekti. Yoğurdun siyah olduğunu Almanlara anlatsa, kendisine hayranlık derecesinde bağlı olan Almanların Hitler’e itiraz edecek halleri yoktu.

Hitler her türlü propaganda vasıtasını ustalıkla kullanıyordu.

Propaganda vasıtaları ve üstün hitabet gücü ile Hitler Alman orta sınıfının ekonomik beklentilerine karşılık veriyordu. Aslında aç olan Alman orta sınıfı, Hitler’in empozesi ile kendilerini tok sanıyordu. Hitler, Almanlar için bir şans, Tanrı’nın lütfu idi.

Hitler milliyetçi ve sosyalist idi.

Hitler, anti-semitizm, anti-komünizm ve anti-kapitalizm içeren söylevleri ile, Almanları meydanlarda coşturuyor, kendisine hayran bırakıyordu. Her Almanın hayali Hitler’e dokunabilmekti.

1929 ekonomik krizinden sonra, ekonomiyi tekrar ayağa kaldıran Hitler, modern silahlarla donatılmış yeni bir ordu da kurdu.

Hitler, totaliter ve faşist bir rejimle kafasında planladığı bir düzeni Almanya’da kısa sürede tesis etti.  Zaten Almanya’da Hitler’e muhalefet edecek güç kalmamıştı. Bütün muhalifler “usulüne göre” bertaraf edilmiş, sindirilmişti!

Editörün Önerisi>>  Alman Hükümeti Kürtlere Silah Yardımını Onayladı

Kendisince güçlü bir ülke yarattıktan sonra Hitler taarruzi  bir dış politika izlemeye başladı. Artık Avrupa’da Hitler’in dedikleri olacaktı. Hitler’e göre İspanyollar, İngilizler ve Fransızlar malı götürmüşler, Hans  ile Helga yani üstün ırk Almanlar sömürgecilikte çok ama çok geç kalmışlardı. Tanrının üstün ırkı Almanlar Kuzey Avrupa’ya sığacak kadar küçük bir millet olamazdı. Bu yüzden Hitler Almanların “Yaşam alanı (Lebensraum)”nı genişletmek maksadıyla 1938’de Avusturya’yı küçük ölçekli bir savaşla topraklarına kattı.  01 Eylül 1939’da hiç bir ikaza gerek duymadan Polonya’ya saldırdı. Polonya kısa sürede işgal edildi,  savaş hızla Avrupa, Afrika ve Asya’ya yayıldı.

Hitler’in “Yıldırım Savaşı (Blitzkrieg)” taktikleriyle ve Mihver Devletleri’nin de Hitler safında savaşa iştiraki ile 1939-1945 yılları arasında cereyan eden savaşa “II. Dünya Savaşı” adı verilmiştir.

Harbe o yılların büyük güçleri olan Birleşik Krallık, Sovyetler Birliği, ABD ve Fransa Müttefik Devletler olarak;  Almanya, İtalya ve Japonya ise Mihver Devletler olarak katılmıştır.

100 milyondan fazla askerin katıldığı savaş, dünya tarihindeki en büyük savaştır.  Nükleer silahların kullanıldığı tek savaş olan ve Yahudi Soykırımı gibi kitlesel sivil ölümlerin gerçekleştirildiği II. Dünya Savaşı, insanlık tarihindeki en kanlı savaştır. Harp esnasında  40 milyondan fazla insan hayatını kaybetmiştir.

Hitler’in aç gözlülüğü, doymak bilmeyen ihtirasları ve bunların tetiklediği saldırgan dış politikası, Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasının esas nedenidir.

Nazi Almanyası’nda Propagandacılar Hitler’in üstün bir insan olduğu temasını işliyordu. Hitler ise konuşmalarındaki tavırlarıyla, günlük hayattaki davranışlarıyla bunu Almanlara hissettiriyordu.

Nazi Almanyası Hava Kuvvetleri Komutanı olan Hermann Göring, Hitler için şöyle demiştir: “Vicdansızım ben. Benim vicdanım Adolf Hitler’dir.”

Vücut dilini etkin olarak kullanan Hitler, mimik ve jestlerini önceden prova ediyordu.

Hitler’in bakışları sertti. Ani hareketler yapardı. Konuşmalarını uzun tutardı. Hitler, propaganda elemanlarınca halka korkusuz, mücadeleci ve hata yapmaz bir lider olarak sunuluyordu.

Editörün Önerisi>>  Almanya'da kooperatifler

Propaganda Bakanı Joseph Göbbels Hitler için “Führer hiç değişmez. Çocukken nasılsa şimdi de öyledir.” demiştir.

Hitler ölümsüz olduğuna inanıyordu. Çünkü, Hitler’den önce doğan kardeşleri ölmüş ama Hitler ölmemişti! Tanrı’nın bir bildiği vardı!  Üstelik 42 suikast girişiminden Hitler başarıyla kurtulmuştu.

[facebook_like_button]