Analizler

Çin Dış Politikası: 1949'dan bugüne Çin dış politikasındaki gelişmeler

Çin Dış Politikası: 1949’dan bugüne Çin dış politikasındaki gelişmeler

1949’dan bugüne geleneksel Çin dış politikası devamlılık arz eder. Çin dış politikası üzerinde ABD etkendir. Çin’in nihai hedefi süper güç olmaktır. Bu makalede 1949’dan günümüze Çin dış politikası incelenmiştir. ‘Çin dış politikası’nda devamlılık Çin’in 1949’dan bugüne kadar izlediği dış politika yöntemlerine baktığımızda, dönemsel sapmalar hariç, Çin dış politikasında devamlılık ve değişim’in olduğunu görürüz. Günümüzde Çin artık … Çin Dış Politikası: 1949’dan bugüne Çin dış politikasındaki gelişmeler yazısına devam et

0 comments
Türk milliyetçiliği nedir? Türk milliyetçiliği nasıl doğmuştur?

Türk milliyetçiliği nedir? Türk milliyetçiliği nasıl doğmuştur?

Türk milliyetçiliği nedir? Türk milliyetçiliği, Türk Milletini sevme ve Türk Milleti’nin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışıdır. Milliyetçilik nedir? Milliyetçilik, maddi ve manevi açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı, ulusçuluk, ulusalcılık, nasyonalizmdir. Milliyetçilik, sadece bir ideoloji değil, bir yaşayış ve bir duyuş tarzıdır. Diğer bir ifade ile milliyetçilik, insanlarda genetik, fiziksel, … Türk milliyetçiliği nedir? Türk milliyetçiliği nasıl doğmuştur? yazısına devam et

0 comments
Çin Ordusu: Çin Ordusu'nun iç ve dış siyasetteki rolü

Çin Ordusu: Çin Ordusu’nun iç ve dış siyasetteki rolü

Batı kamuoyunda, Çin Ordusu’nun gerçekten Çin Komünist Partisi’nin kontrolünde kalıp kalmadığı yönünde endişeler vardır. Bu konu uluslararası alanda dikkatle izlenmektedir. Küresel Çin politikası üzerine iddialı basın açıklamalarının Çin Halk Cumhuriyeti içindeki donanma subayları tarafından yapılması Çin Halk Cumhuriyeti Donanması’nın rolüne ilişkin özellikle endişe doğurmuştur. Bununla birlikte, bu konu üzerine alakamız, Ordu’nun Çin dış politikası karar … Çin Ordusu: Çin Ordusu’nun iç ve dış siyasetteki rolü yazısına devam et

0 comments
Rusya'nın Kürtçülük faaliyetleri: PKK'nın arkasında Ruslar mı var?

Rusya’nın Kürtçülük faaliyetleri: PKK’nın arkasında Ruslar mı var?

Rusya’nın Kürtçülük faaliyetleri 1805 yılından itibaren artmıştır. Çünkü, Rusya’nın sıcak denizlere inmesi için Osmanlı Devleti’nin parçalanması, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bir Ermeni devletinin yanında, bir Kürt devletinin de kurulması ile mümkün olabilecekti. Rusya, bu koridoru oluşturabilmek amacıyla İngilizler’le çoğu defa menfaat çatışmasına girmekle birlikte, genelde bu devletle birlikte Kürtçülük ve Ermeni faaliyetlerine destek olmayı, Orta … Rusya’nın Kürtçülük faaliyetleri: PKK’nın arkasında Ruslar mı var? yazısına devam et

0 comments
İran dış politikası: Devrimden günümüze İran’ın kimlik arayışı

İran dış politikası: Devrimden günümüze İran’ın kimlik arayışı

İran dış politikası geleneksel olarak dinamiktir. Bu analizde 1979 İslam Devrimi sonrasında İran dış politikası üzerinde etkili olan iç ve dış faktörler incelenmiştir. İran dış politikası konulu incelememizde ağrılıklı olarak Ayetullah Humeyni’yle 1 Şubat 1979’da başlayan; İran’ın iç ve dış siyasal dinamikleri; bu dinamiklerin etkisiyle “Pan-İranizm” yani Şii-Fars konseptli yayılmacı İran dış politikası temel alınarak … İran dış politikası: Devrimden günümüze İran’ın kimlik arayışı yazısına devam et

0 comments
Küresel Çin politikası: Bölgesel ve küresel Çin politikası

Küresel Çin politikası: Bölgesel ve küresel Çin politikası

Dış politikada küresel Çin politikası, ülkenin küresel sisteme entegrasyonu ile değişmeye başlamıştır. Çin G-20’ye entegre olmuştur. Çin’in ABD doları ile yatırım yapmaya başlamıştır. Küresel Çin politikası aynı zamanda daha merkezi ve bölgesel bürokratik menfaatleri de ilgi alanına almıştır. Günümüzde Çin’in en merkezi bakanlıkları ile kurumları, yabancı denizaşırı örgütler, ulusal ve uluslararası ajanslarla doğrudan ilişkilidir. Çin … Küresel Çin politikası: Bölgesel ve küresel Çin politikası yazısına devam et

0 comments
Mao dönemi Çin dış politikası ve dönemin başlıca olayları

Mao dönemi Çin dış politikası ve dönemin başlıca olayları

Mao dönemi Çin dış politikası Çinli devrimci ve siyasetçi Mao dönemi Çin dış politikası yaklaşık 30 yıllık bir zaman dilimini kapsar. Mao döneminde uygulanan dış politika, hem Güneydoğu Asya’yı, hem de bütün dünyayı etkilemiştir. Çin’de iç savaş Çin Halk Cumhuriyetinin kuruluşu 1949’da ilan edilmiştir.  Çin’de II. Dünya Savaşı yıllarında başlayan ve 1949’ da sona eren … Mao dönemi Çin dış politikası ve dönemin başlıca olayları yazısına devam et

0 comments
Türk adı ve anlamı, Türk adının tarihteki kaynakları

Türk adı ve anlamı, Türk adının tarihteki kaynakları

Türk adı ile anılan Türkler, 3000 yıldan beri hakim oldukları toprakları vatan bellemiş, bu topraklarda egemenliğini ilan etmiş, kendi devletlerini kurmuşlardır. Türkler, uzunca bir dönem üç kıta’da at koşturmuş, bulunduğu coğrafyaya hükmetmiştir. Bir zamanlar üç kıtaya hükmeden ve Türk olarak anılan Türk soyu bugün Anadolu’ya çekilmiştir. Balkanlar, Kuzey Afrika, Arap Yarımadası, Kafkaslar ve Güney Rusya … Türk adı ve anlamı, Türk adının tarihteki kaynakları yazısına devam et

0 comments
Makale Yazmak: Çok okunan makale yazmak için öneriler

Makale Yazmak: Çok okunan makale yazmak için öneriler

Herkes makale yazmak ister. Ancak çok okunan ‘makale yazma önerileri’ni herkes bilemez. Peki, çok okunan, ustaca bir ‘makale yazmak’ için bilinmesi gereken esaslar nelerdir? Siz de mi makale yazmak istiyorsunuz? Cevabınız EVET! ise bu yazı sizin içindir. Hiç belli olmaz; aniden dergi, gazete ve hatta öğretmeninizin verdiği bir ev ödevi için makale yazmak zorunda kalabilirsiniz. … Makale Yazmak: Çok okunan makale yazmak için öneriler yazısına devam et

0 comments
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Misyoner Faaliyetleri

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Misyoner Faaliyetleri

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki isyan hareketlerinin önemli sebeplerinden birisi de “Misyoner faaliyetleri’dir. İsa’nın havarilerine “Gidiniz! Gerçeği (Kutsal Kitabı) onlara anlatınız!” emri misyonerlik faaliyetinin esasını oluşturmuştur. XVI. yy.’dan itibaren Hristiyan inanışını vaaz etmek ve ayinleri yönetmekle yetkili kılınmış Hristiyan din adamlarının “dinsiz” olarak nitelendirilen toplulukların yaşadıkları bölgelere gönderilmelerine “misyon (mission)”, bu görevi üstlenenler ise “misyoner … Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Misyoner Faaliyetleri yazısına devam et

0 comments
İsrail lobisi: 'İsrail lobisi'nin ABD dış politikasına etkileri

İsrail lobisi: ‘İsrail lobisi’nin ABD dış politikasına etkileri

İsrail lobisi ve ABD dış politikası iç içedir. İsrail lobisi’nin ABD dış politikası üzerindeki gücü ve etkisi, 1967’den itibaren çok artmıştır. Son yıllarda  Amerikalı yazarlar bile İsrail lobi’sinin ABD’deki faaliyetlerinden duydukları rahatsızlığı yüksek sesle dile getirmeye başlamıştır. İsrail ve ABD ilişkilerinin günümüzdeki yakınlığına bakıldığında, iki ülke çıkarlarının ne denli iç içe olduğu ve ilginç bir şekilde son … İsrail lobisi: ‘İsrail lobisi’nin ABD dış politikasına etkileri yazısına devam et

0 comments
Amerika Çin mücadelesi ve Güneydoğu Asya'daki gelişmeler

Amerika Çin mücadelesi ve Güneydoğu Asya’daki gelişmeler

Amerika yeniden Güneydoğu Asya’da. Amerika Çin mücadelesi ve bölgesel gerginlikler artarak devam ediyor. Güneydoğu Asya’da kim ne istiyor? Son yıllarda her sahada önemli atılımlar gerçekleştiren komünist Çin, Stalinist yapısıyla, kapitalizmin etkisi altındaki ekonomisiyle süper güç Amerika’ya ve müttefiklerine meydan mı okuyor? Amerika Çin mücadelesi, ABD’de nasıl karşılık buluyor? Güneydoğu Asya’daki güç mücadelesinin temelinde gerçekte hangi sorunlar yatmaktadır? … Amerika Çin mücadelesi ve Güneydoğu Asya’daki gelişmeler yazısına devam et

0 comments
Çin yönetim sistemi üzerinde küreselleşme politikasının etkileri

Çin yönetim sistemi üzerinde küreselleşme politikasının etkileri

Çin yönetim sistemi üzerinde küreselleşme politikasının etkileri her geçen gün artmaktadır. Günümüz Çin yönetim sisteminde tek lider hegemonyası yoktur. Yönetim, dış etkiye açıktır. Çin’de geleneksel yönetim yapısının muhafazası zor görünmekte, yenilik zarureti her geçen gün kendini daha fazla hissettirmektedir. Geleneksel olarak Çin yönetim sistemi üç esas hiyerarşik yapıdan meydana gelmektedir. Parti piramidinin en tepesinde Ulusal Halk … Çin yönetim sistemi üzerinde küreselleşme politikasının etkileri yazısına devam et

0 comments
İsrail doğalgazı Türkiye-İsrail arasında köprü olabilir mi?

İsrail doğalgazı Türkiye-İsrail arasında köprü olabilir mi?

Ahmet AKIN, (E) Topçu Kurmay Albay İsrail Akdeniz’de çok büyük doğalgaz rezervi keşfetti. Peki, İsrail doğalgazı pek iyi olmayan İsrail-Türkiye ilişkilerini düzeltebilir mi? İsrail doğalgazı ve Türkiye-İsrail ilişkileri İsrail ile ilişkilerde son bir yılda ABD başkanı Obama’nın da gayretleriyle sürpriz yumuşama yaşandı. Şimdi sıra ticareti daha da geliştirmeye geldi. En büyük hedef, Avrupa’nın en önemli … İsrail doğalgazı Türkiye-İsrail arasında köprü olabilir mi? yazısına devam et

0 comments
Yumuşak Güç ve Dış Politikada Kullanılması

Yumuşak Güç ve Dış Politikada Kullanılması

Ahmet Akın, (E) Topçu Kurmay Albay  “Yumuşak Güç Nedir” sorusu üzerinde son yıllarda yüzlerce kitap, binlerce makale yazılmıştır. Yumuşak güç konusu özellikle dış politika uzmanlarınca önemle irdelenmektedir.   19. yy devlet adamlarından Otto von Bismarck 1862’de Alman parlamentosunda yaptığı ilk konuşmasında “Bu politika yani Almanların ulusal birliğini kurma politikası konuşmakla, şarkı söylemekle yürütülemez; bu politika sadece … Yumuşak Güç ve Dış Politikada Kullanılması yazısına devam et

0 comments
Firavunlar ve Mısır tarihinden yönetim dersleri

Firavunlar ve Mısır tarihinden yönetim dersleri

Ahmet AKIN, (E) Topçu Kurmay Albay Firavunlar ve Mısır’ın tarih boyunca yönetim sırları bütün tarihçilerin ilgi alanı olmuştur. Halkı zulüm ile yöneten firavunlar, halkın uyanmaması için kendilerinde ilahi özelliklerin olduğunu ilan ederlerdi. Firavunlar bazı dönemlerde kendilerini “tanrının oğlu” bazı dönemlerde “tanrı” bazı dönemlerde ise halk ile tanrı arasında “aracı” olarak tanıtmışlardır. Halkı da bu safsatalarına inandırmak … Firavunlar ve Mısır tarihinden yönetim dersleri yazısına devam et

0 comments
Hitlerin Yönetim Teknikleri

Hitlerin Yönetim Teknikleri ve Nazi Partisi

Ahmet Akın, (E) Topçu Kurmay Albay Hitlerin yönetim tekniklerinin ip uçları “Kavgam (Mein Kampf)” adlı kitabında yer alır. Adolf Hitler yönetiminin başlangıcı Ağustos 1934 tarihidir. Hitler iktidarı ele geçirir geçirmez, kanun yapma yetkisini derhal ele geçirmiş, yerel yönetimleri yeniden yapılandırmış, siyasi partileri yasaklamış, sonuçta yarı tanrı rolündeki Hitler tek ‘Önder (Führer)’ olmuştur. Aslında Adolf Hitler, 1934’e kadar … Hitlerin Yönetim Teknikleri ve Nazi Partisi yazısına devam et

0 comments
Nazi propaganda prensipleri ve yönetimde uygulanması

Nazi propaganda prensipleri ve yönetimde uygulanması

Nazi propaganda prensipleri deyince akla 1933-1945 yılları arasında Almanya’yı idare etmiş olan Hitler ve O’nun propaganda bakanı Joseph Goebbels gelir. Propaganda bin yıldan fazla zamandır barışta ve savaşta uygulanmaktadır. Ancak, son yüzyıl içerisinde kitle iletişim araçlarındaki gelişmeler sayesinde, propaganda daha fazla önem kazanmıştır. Propaganda nedir? Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre propaganda ‘Bir öğreti, düşünce veya inancı … Nazi propaganda prensipleri ve yönetimde uygulanması yazısına devam et

0 comments
Cumhuriyet öncesi doğu isyanları ve Kürtçülük faaliyetleri

Doğu isyanları: Cumhuriyet öncesi doğu isyanları ve Kürtçülük

Cumhuriyet öncesi doğu isyanları konusunu incelemeden evvel, Doğu Anadolu’nun tarihine kısaca göz atalım. Doğu isyanları: Doğu Anadolu tarihi Doğu ve Güneydoğu Anadolu 1514 Çaldıran Savaşı’nı takiben Osmanlı yönetimi altına girmiş ve Devlet, Arnavutluk, Lübnan ve Yemen gibi bölgelerde uyguladığı idari sistemi bu bölgede de uygulamaya koymuştur. Bu tarihten itibaren İran’la tampon bölge konumunda kalan Doğu … Doğu isyanları: Cumhuriyet öncesi doğu isyanları ve Kürtçülük yazısına devam et

0 comments
Kimlik hırsızlığı: Kimlik bilgilerimiz çalındığında ne yapmalıyız?

Kimlik hırsızlığı: Kimlik bilgilerimiz çalındığında ne yapmalıyız?

Kimlik hırsızlığı nedir? Kimlik hırsızlığı neden her gün haberlere konu olmaktadır? Kimlik bilgileriniz çalındı ise ne yapmalısınız? Yukarıdaki sorular gibi, 50 milyona yakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kişisel bilgilerinin yer aldığı bir veri tabanının, bilgisayar korsanları tarafından çalınması ve sonrasında internete yüklenmesi üzerine sorulacak pek çok soru akla gelebilir. Örnek kimlik hırsızlığı haberleri: Kimlik bilgileri çalınan Hasan Karaselim’e … Kimlik hırsızlığı: Kimlik bilgilerimiz çalındığında ne yapmalıyız? yazısına devam et

0 comments
Din ve Devlet İlişkileri

Din ve Devlet İlişkileri

Ahmet AKIN, (E) Topçu Kurmay Albay Din ve devletin insani kurumlar arasında çok güçlü ve köklü bir yeri vardır. Din ve devletin uygun bir şekilde birbiriyle nasıl ilişkilendirileceği sorusu eski dönemlerden günümüze kadar tartışılmaktadır. Günümüzde devlet politikalarının planlanması ve icrasında dini grupların üstleneceği uygun rolün ne olması gerektiği konusunda tartışmalar yapılmaktadır. Aslında bu tarz tartışmaların … Din ve Devlet İlişkileri yazısına devam et

0 comments
Almanya'da Kooperatifler

Almanya’da kooperatifler

„Tek kişinin yalnız başına başaramadığını çok kişi birlikte başarır.“: Bu anlayışla Almanya’da 20 milyondan fazla kişi bir kooperatifte üye. Böylece tek başına finanse edemeyecekleri bir işletme kurabiliyor veya örneğin 900 enerji kooperatifinden biri sayesinde enerji dönüşümüne katılabiliyorlar. Kooperatif şeklindeki birlikler çok doğal olarak günlük hayata damgalarını vuruyorlar. Bir kişi kooperatiflerin yaptığı bütün sunulardan yararlansa, Almanya’da … Almanya’da kooperatifler yazısına devam et

0 comments
Fransız kumandanın dosyasında bulunan silahlı Ermeni silahlılar

İhanet Sürecinde Ermeniler

Türklerin Anadolu’ya girişi ve Ermeni toplulukları Türkler 1071’de, Anadolu’ya girdiklerinde Ermeniler, bugünkü Ermenistan, Doğu Anadolu, Kuzey-Batı İran ile kısmen Suriye ve Çukurova bölgesinde dağınık olarak yaşıyorlardı. Bu sırada Ermeni prenslikler yıkılmış olup Ermeni halkı Bizans yönetiminde dini baskı altında bulunuyordu. Selçuklu Türklerinin Anadolu’ya gelişi ile Ermeniler Bizans baskısından kurtuldu. Bu durum Türklerle Ermeniler arasında asırlarca … İhanet Sürecinde Ermeniler yazısına devam et

0 comments
Yemen'de Şii Darbesi

Yemen’de Şii Darbesi

Ahmet Akın, (E) Topçu Kurmay Albay Yemen’de Huthi (Husi) güçler, parlamentoyu feshettiklerini ve yeni bir meclis kuracaklarını açıkladı. Şii grup adına başkent Sana’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan yapılan televizyon yayınında, ‘Devrimci Komitelerin’ 551 kişilik yeni parlamento kurmakla görevlendirildiği bildirildi. İsyancılar ayrıca geçici hükümet görevini üstlenecek beş kişilik bir başkanlık konseyinin kurulduğunu da duyurdu. BBC‘nin bildirdiğine göre, Yemen’de … Yemen’de Şii Darbesi yazısına devam et

0 comments
Ermeniler neden tehcir edildi?

Ermeniler neden tehcir edildi?

Ahmet Akın, (E) Topçu Kurmay Albay Ermeniler neden tehcir edildi?¹ Avrupa devletleriyle Rusya’nın “Şark meselesi” adı altında Osmanlı Devleti topraklarında başlattıkları karışıklıklar bir Ermenistan kurulması hedefine yönelik olarak gelişmiştir. Bu çerçevede başlayan Ermeni yönlendirmeleri, Ermeni çetelerinin Müslümanları katliamı, ardından bir Ermenistan kurma düşüncesiyle patlak veren Van ve Zeytun isyanları, o sırada başlayan Birinci Dünya Savaşı … Ermeniler neden tehcir edildi? yazısına devam et

0 comments
Analizler
Bu sayfada Amerika analizleri, Avrupa analizleri, Asya analizleri, Afrika analizleri ve Orta Doğu analizleri yer alır. Stratejik analiz uzmanlarımız Türkiye ve Türkiye’ye etkisi olabilecek siyasi, askeri ve ekonomik olayları ayrıca inceler.

Bir Cevap Yazın